W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 6243 artykuły
zarządzenie nr: 145
zarządzenie nr 145
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Status obowiązujące

Wniosek Nr 31/2023 z dnia 30.11.2023 r.

o skierowanie pisma do Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu  z wnioskiem o regularne odśnieżanie drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Piecnik – Próchnowo – Bronikowo, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, które korzystają z przewozów autobusowych do szkół i przedszkoli

zarządzenie nr: 150
zarządzenie nr 150
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszy referent ds. gospodarki komunalnej
Status obowiązujące
uchwała nr: LXI/495/2023
uchwała nr LXI/495/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2023-2029
uchwała nr: LXI/494/2023
uchwała nr LXI/494/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.
uchwała nr: LXI/493/2023
uchwała nr LXI/493/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec
uchwała nr: LXI/492/2023
uchwała nr LXI/492/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
uchwała nr: LXI/491/2023
uchwała nr LXI/491/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

Protokół z LX posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2023 roku

                      Transmisja z LX sesji RM                                          Protokół nr LX/2023 z LX sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu która odbyła się 27 października 2023 r. w godz. 13.00-13.39 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu Obecni na sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list...

uchwała nr: LXI/490/2023
uchwała nr LXI/490/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości
uchwała nr: LXI/489/2023
uchwała nr LXI/489/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia Gminy Mirosławiec do Celowego Związku Gmin R-XXI
uchwała nr: LXI/488/2023
uchwała nr LXI/488/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład
uchwała nr: LXI/487/2023
uchwała nr LXI/487/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zobowiązania Burmistrza Mirosławca do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
uchwała nr: LXI/486/2023
uchwała nr LXI/486/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
uchwała nr: LXI/485/2023
uchwała nr LXI/485/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
uchwała nr: LXI/484/2023
uchwała nr LXI/484/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
uchwała nr: LXI/483/2023
uchwała nr LXI/483/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
uchwała nr: LXI/482/2023
uchwała nr LXI/482/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 roku
uchwała nr: LXI/481/2023
uchwała nr LXI/481/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wałcz a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
uchwała nr: LXI/480/2023
uchwała nr LXI/480/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kalisz Pomorski a Gminą Mirosławiec, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
uchwała nr: LXI/479/2023
uchwała nr LXI/479/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
uchwała nr: LXI/478/2023
uchwała nr LXI/478/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirosławiec na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Znak sprawy: GKS.6220.4.2021.KJ
Znak sprawy GKS.6220.4.2021.KJ
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Mirosławiec, dnia 30 listopada 2023 r. GKS.6220.4.2021.KJ  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCAz dnia 30 listopada 2023 r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) Burmistrz Mirosławca informuje o:- wydanej w dniu 30 listopada 2023 r. decyzji Nr 5/2023 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 12/4, obręb 0035 Łowicz Wałecki, gmina Mirosławiec”.;- terminie udostępnienia treści powyższej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na okres 14 dni, tj. od 30 listopada 2023 r. do 14 grudnia 2023 r. Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.  Burmistrz Mirosławca /-/ Piotr Pawlik  Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, w miejscowości Łowicz Wałecki i w BIP UM Mirosławiec w dniu 30 listopada 2023r.