W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 5543 artykuły
zarządzenie nr: 19
zarządzenie nr 19
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów inwestycyjnych oraz dla rachunku dochodów pozostałych pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 18
zarządzenie nr 18
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 18
zarządzenie nr 18
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
Status obowiązujące

Informacja o zgromadzeniu publicznym

Informuję, że w dniu 10 lutego 2023 r. odbędzie się zgromadzenie publiczne w celu uczczenia idei patriotyzmu lokalnego w dzień Walk o Mirosławiec w godz. od 16:50 do 17:45. Miejsce zgromadzenia: ul. Parkowa przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu i pomniku czołgu.

zarządzenie nr: 17
zarządzenie nr 17
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 20
zarządzenie nr 20
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu
Status obowiązujące

Protokół z L posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022 roku

Protokół nr L/2022 z L sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu, która odbyła się 29 grudnia 2022 r. w godz. 13.30-14.55 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu   Obecni na sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2). 1.Otwarcie L Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu. 2.Stwierdzenie...

Znak sprawy: WOPN.6320.2.2023.DM
Znak sprawy WOPN.6320.2.2023.DM
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis REGIONALNY DYREKTOROCHRONY ŚRODOWISKAW SZCZECINIE WOPN.6320.2.2023.DM Szczecin, dnia 30 stycznia 2023 r. OBWIESZCZENIENa podstawie art. 28 ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia o przystąpieniu dozmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza nad Gwdą PLB300012 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2773 z późn. zm., Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1522 z późn. zm.), sporządzeniu projektu  dokumentu oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. zmiany zarządzenia. Jednocześnie informuje się, co następuje:1. Zmiana ww. zarządzenia wynika z konieczności uszczegółowienia celów ochrony przedmiotów ochrony, zapewniających warunki utrzymania i odtworzenia ich właściwego stanu ochrony. Doprecyzowanie celów jest niezbędne do analiz wpływu programów i przedsięwzięć na obszar Natura 2000, w ramach prowadzonych procedur na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jegoochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.). 2. Projekt ww. zmiany zarządzenia obejmuje następujące jednostki podziałuadministracyjnego - powiat wałecki/gminy: Wałcz, Mirosławiec, Tuczno; powiat drawski/gmina Czaplinek; powiat pilski/gminy: Kaczory, Piła, Ujście, Wysoka, Szydłowo; powiat złotowski/gmina: Krajenka, Jastrowie, Tarnówka. 3. Z projektem zmiany ww. zarządzenia oraz z uzasadnieniem można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, w godzinach 8.00 – 15.00, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu https://www.gov.pl/web/rdos-poznan/bip3 oraz Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie https://www.gov.pl/web/rdos-szczecin/bip, w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia”. 4. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do dnia 24 lutego 2023 r. w formie pisemnej, ustnej, do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) – na adres lub w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin; e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl. 5. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, natomiast uwagi lub wnioski wniesione po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia. Rozpatrzenie wszystkich uwag i wniosków zawarte zostanie w treści uzasadnienia do zatwierdzonego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, dlatego też nie będą udzielaneżadne inne indywidualne odpowiedzi w formie pisemnej. p. o. Zastępcy Regionalnego DyrektoraOchrony Środowiska - Regionalnego KonserwatoraPrzyrody w SzczecinieMarcin Siedlecki(dokument podpisany elektronicznie)  
uchwała nr: LI/400/2023
uchwała nr LI/400/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec
uchwała nr: LI/399/2023
uchwała nr LI/399/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.
uchwała nr: LI/398/2023
uchwała nr LI/398/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
uchwała nr: LI/397/2023
uchwała nr LI/397/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
uchwała nr: LI/396/2023
uchwała nr LI/396/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023