W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 6704 artykuły
Znak sprawy: GKS.6220.2.2024.KJ
Znak sprawy GKS.6220.2.2024.KJ
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Mirosławiec, 12 czerwca 2024 r. GKS.6220.2.2024.KJ  OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIROSŁAWCAz dnia 12 czerwca 2024 r. Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 371/4 obręb ewidencyjny 0001 M. Mirosławiec, 371/2 i 47 obręb ewidencyjny 0034 Mirosławiec wraz z urządzeniami odwadniającymi, budową kanału technologicznego, gm. Mirosławiec, powiat wałecki, woj. zachodniopomorskie” zawiadamia Stronyo wyznaczeniu na dn. 03 lipca 2024 r. godz. 10:00 terminu przeprowadzenia lustracji terenu, na którym planuje się realizację przedmiotowej inwestycji. Oględziny terenu zostaną przeprowadzone na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dn. 10 czerwca 2024 r., znak pisma WST-K.4220.83.2024.JC.3. Przeprowadzenie ww. lustracji jest konieczne z uwagi na doprecyzowanie informacji dotyczących terenu inwestycji oraz planowanego przedsięwzięcia, przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniu. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić Stronom czynny udział w każdym stadium postępowania.Z aktami sprawy Strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 3 (tel. 67 259 62 66), od poniedziałku do środy w godzinach od 7.00 do 15.00, w czwartek w godzinach od 7.00 do 16.00 lub w piątek w godzinach od 7.00 do 14.00. Burmistrz Mirosławca /-/ Piotr Pawlik    

Zarządzenie nr 80 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 czerwca 2024r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania , w formie darowizny na rzecz Powiatu Wałeckiego

ZARZĄDZENIE NR 80 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, w formie darowizny na rzecz Powiatu Wałeckiego. Na podstawie 13 ust.2, art. 6 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Nr...

zarządzenie nr: 49
zarządzenie nr 49
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont budżetu Gminy Mirosławiec oraz Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 80
zarządzenie nr 80
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, w formie darowizny na rzecz Powiatu Wałeckiego
Status obowiązujące

Roczny Program Współpracy Gminy Mirosławiec na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi

UCHWAŁA NR LXI/478/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirosławiec na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca...

Wniosek o wypłate diety dla męża zaufania

                                                                                                                             Mirosławiec, ………..……………                                                         (miejscowość, data) WNIOSEK O WYPŁATĘ DIETY dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w Gminie Mirosławiec w wyborach ...

POSTANOWIENIE NR 1275/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Mirosławiec

POSTANOWIENIE NR 1275/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Mirosławiec   Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Komisarz...

zarządzenie nr: 79
zarządzenie nr 79
wydane przez Burmistrza Mirosławca
z dnia
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
Status obowiązujące

Godziny rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE W GMINIE MIROSŁAWIEC OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa w Mirosławcu OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 Ośrodek Kultury w Mirosławcu OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 Placówka Wsparcia Dziennego „LOTNIK”  w Mirosławcu Górnym   OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 Świetlica Wiejska w Bronikowie OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA...