W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Obwieszczenia

XML

Obwieszczenie GKS.6220.17.2020.KJ

 Mirosławiec, 12 października 2021 r.  GKS.6220.17.2020.KJ   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 12 października 2021 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego   Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)...

Obwieszczenie GKS.6150.7.2021.KJ

Mirosławiec, 7 października 2021 r.  GKS.6150.7.2021.KJ   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA  z dnia 7 października 2021 r. o terminie polowań zbiorowych Burmistrz Mirosławca działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) zawiadamia, że na terenie obwodu...

Obwieszczenie GKS.6150.6.2021.KJ

Mirosławiec, 7 października 2021 r.  GKS.6150.6.2021.KJ   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA  z dnia 7 października 2021 r. o terminie polowań zbiorowych Burmistrz Mirosławca działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) zawiadamia, że na terenie obwodu...

GKS.6220.13.2021.KJ

Mirosławiec, dnia 6 października 2021 r.  GKS.6220.13.2021.KJ   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art....

Obwieszczenie GKS.6150.5.2021.KJ

Mirosławiec, 27 września 2021 r.  GKS.6150.5.2021.KJ   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA  z dnia 27 września 2021 r. o terminie polowań zbiorowych   Burmistrz Mirosławca działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) zawiadamia, że na terenie obwodu...

Obwieszczenie GKS.6150.4.2021.KJ

Mirosławiec, 22 września 2021 r.  GKS.6150.4.2021.KJ   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA  z dnia 22 września 2021 r. o terminie polowań    Burmistrz Mirosławca działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) zawiadamia, że na terenie obwodu łowieckiego nr 172 i 175...

GKS.033.8.2021.KJ   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 września 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym 0035 Łowicz Wałecki, gmina Mirosławiec

Mirosławiec, dnia 17 września 2021 r.  GKS.033.8.2021.KJ   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 września 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym 0035 Łowicz Wałecki, gmina Mirosławiec   Na podstawie art....

IGN.6733.8.2021.DB – Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz na remoncie ujęcia wody podziemnej zlokalizowanych w rejonie miejscowości Mirosławiec Górny na działkach nr 50/42, 50/45, 50/18 oraz 50/72 położonych w obrębie 0034 Mirosławiec 34, gmina Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.8.2021.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  ...

IGN.6733.5.2021.DB – Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz z dwoma złączami kablowo-pomiarowymi oraz szafą i liniami kablowymi nN 0,4kV na dz. nr 364 i 298/1 położonych w jednostce w obrębie 0027 Jabłonowo, w celu zasilania elektroenergetycznego budynków rekreacyjnych, które będą zlokalizowane na dz. nr 298/5, 298/6 i 298/7 położonych w m. Drzewoszewo)

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu IGN.6733.5.2021.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 03 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  ...

GKS.6220.1.2021.KJ   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Mirosławiec, 26 kwietnia 2021 r.    GKS.6220.1.2021.KJ   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

GKS.6220.2.2021.KJ   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 kwietnia 2021 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego

                                                                      Mirosławiec, 21 kwietnia 2021 r.  GKS.6220.2.2021.KJ   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 21 kwietnia 2021 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego   Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

GKS.033.4.2021.KJ   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych w obrębie ewidencyjnym Jadwiżyn, gmina Mirosławiec

Mirosławiec, dnia 20 kwietnia 2021 r.  GKS.033.4.2021.KJ   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 20 kwietnia 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych w obrębie ewidencyjnym Jadwiżyn, gmina Mirosławiec   Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy...

GKS.6220.2.2021.KJ   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 2 MW na terenie działki 43/2, obręb Mirosławiec 34”

Mirosławiec, dnia 29 marca 2021 r.    GKS.6220.2.2021.KJ   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego   Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U....

GKS.6220.1.2021.KJ Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 6 MW na terenie działki 164/2, obręb Łowicz Wałecki”

Mirosławiec, 29 marca 2021 r.  GKS.6220.1.2021.KJ   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 29 marca 2021 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego   Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256)...