W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekty uchwał

XML

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 713) i art. 37...

Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023”

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń  Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz....

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR XXVI/   /2020 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu wydatków, które w 2020 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i...

Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVI/   /2020 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia .................... 2020 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 39 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z...

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVI/   /2020 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia .................... 2020 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 7 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z...

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mirosławiec

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mirosławiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 87 ust. 1 i 4, art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20...

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata  2021 - 2024.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia  Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata  2021 - 2024. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uregulowania zasad wydawania przez Gminę i Miasto Mirosławiec czasopisma pod nazwą "Mirosławiecki Informator Miejsko-Gminny" oraz serwisu internetowego www.miroslawiec.pl

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uregulowania zasad wydawania przez Gminę i Miasto Mirosławiec czasopisma pod nazwą "Mirosławiecki Informator Miejsko-Gminny" oraz serwisu internetowego www.miroslawiec.pl Na podstawie art. 5b ust. 1, art. 7 ust.1 pkt 17 i 18 ustawy...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) Rada Miejska w Mirosławcu...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy i Miasta Mirosławiec w Zakładzie Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mirosławcu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o...

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXVI/    /2020 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach...

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/   /2020 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:...

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXV/    /2020 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach...

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2021

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz....

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec Na podstawie art. 10 a i art 10 b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z...

Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia .................... 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 18...

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXIV/    /2020 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach...