W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekty uchwał

XML

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXV/    /2020 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach...

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2021

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz....

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek oświatowych Gminy i Miasta Mirosławiec Na podstawie art. 10 a i art 10 b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z...

Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia .................... 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 18...

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXIV/    /2020 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach...

Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ),  art. 17 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. b), pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i...

Projekt uchwaływ sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2020 r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

Projekt uchwaływ sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713),  art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach...

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2020 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ),  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i...

Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r....

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXIII/    /2020 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach...

Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 29 września 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej niektórych dróg na terenie gminy Mirosławiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r....

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

UCHWAŁA NR XXII/    /2020 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach...

Projekt uchwałyzmieniającej uchwałę w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U....

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art.39a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz....

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2020/2021 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2020/2021 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w...

Projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia .................... 2020 r. w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Miejska w...