W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekty uchwał

XML

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

UCHWAŁA NR ......./..../2024 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia .................... 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,...

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej

    UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z...

projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87) oraz art. 13 ust. 1, 2,7 i 8 ustawy z dnia...

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 r.

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia .................... 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2024 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r....

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

UCHWAŁA NR LXIII/   /2024 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach...

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mirosławiec biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mirosławiec biorących udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i...

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Mirosławiec wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład Na...

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Mirosławiec ze spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w  Wardyniu Górnym

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie  wystąpienia Gminy Mirosławiec ze spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w  Wardyniu Górnym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572,...

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r....

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2024 r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o...

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2024 r. uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późń. zm.) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688)...

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2024 rok

UCHWAŁA NR .................... RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2024 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z...

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r.

UCHWAŁA NR LXII/  /2023 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach...

Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok

UCHWAŁA NR LXII/  /2023 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz § 39 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28...