Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

GIŚ.6220.7.2018.AM Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 15 listopada 2019 r. o udziale społeczeństwa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

GIŚ.6220.7.2018.AM


 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 15 listopada 2019 r.
o udziale społeczeństwa

 

     Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podziale nieruchomości gruntowej na działki budowlane z dalszą możliwością budowy na nich wolnostojących domków jednorodzinnych – letniskowych na działce o nr ewidencyjnym 298, obręb Jabłonowo 27, Drzewoszewo, gm. Mirosławiec.
     Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Włodzimierza Wojciechowskiego, zam. przy ul. Bałtyckiej 16 b /31 w Kołobrzegu z dnia 12 grudnia 2018 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu: 17 grudnia 2018 r.).
    Zgodnie z art. 79 ust 1 ustawy ooś organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed jej wydaniem zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy ooś, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej,  raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiskami organów współdziałających) oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37 (pokój nr 3) od poniedziałku do środy w godzinach od 700 do 1500, w czwartek w godzinach od 700 do 1600  lub w piątek w godzinach od 700do 1400, w terminie 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
    Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
 

Burmistrz Mirosławca

/-/ Piotr Pawlik

 
 
 
Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM w Mirosławcu, w miejscowości Drzewoszewo oraz  w BIP UM w Mirosławcu w dniu 15 listopada 2019 r.
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij