W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXV/202/2020


Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.

W 2021 roku dotacje z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec dla organizacji pozarządowych były udzielone:

- po przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- tryb pozakonkursowy (z własnej inicjatywy) zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- zgodnie z uchwałą Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia
26 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania sportu w Gminie Mirosławiec.

Dotacje otrzymane przez organizacje pozarządowe na zadania z zakresu:

1.  Sportu i kultury fizycznej:

a)    Uczniowski Klub Żeglarski „KEJA”, nazwa zadania: „Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”, wysokość przyznanej dotacji 10.000,00 zł. – Dotację rozliczono w całości (Rozdz. 92605 § 236),

b) - Ludowy Klub Sportowy „MIRSTAL – LOTNIK” w Mirosławcu, nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz
z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera”, wysokość przyznanej dotacji 60.000,00 zł. Dnia 29 kwietnia 2021 roku podpisano aneks do umowy zmniejszając kwotę dotacji do wysokości 56.200,00 zł. Dotację rozliczono w kwocie 55.400,00 zł., dokonując zwrotu środków w kwocie 800,00 zł. dnia 4 stycznia 2022 roku - pomimo zwrotu niewykorzystanej części dotacji po terminie określonym w umowie – zgodnie z § 10 ust. 1 umowy, „kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić do dnia 15 grudnia 2021 roku”, odsetki w wysokości 3,51 złotych liczone jak dla zaległości podatkowych, nie przekroczyły trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez 'Pocztę Polską' (art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa) w związku z powyższym nie zostały one naliczone (Rozdz. 92605 § 283),

- Ludowy Klub Sportowy „MIRSTAL – LOTNIK” w Mirosławcu, nazwa zadania: „Organizacja obozu dochodzeniowego z piłki nożnej”, wysokość przyznanej dotacji – 10.000,00 zł. rozliczono w kwocie 9.651,47 zł. dokonując zwrotu środków w kwocie 348,53 zł. dnia 8 października 2021 roku - pomimo zwrotu niewykorzystanej części dotacji po terminie określonym w umowie, zgodnie z § 10 ust. 1 umowy, „kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić do dnia 15 września 2021 roku”, odsetki w wysokości 1,76 złotych liczone jak dla zaległości podatkowych, nie przekroczyły trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez 'Pocztę Polską' (art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa) w związku z powyższym nie zostały one naliczone (Rozdz. 92605 § 283),

2. Kultury:

a) Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu, nazwa zadania „Organizacja uroczystości związanych z tradycjami lotniczymi Mirosławca – rocznice wydarzeń lotniczych Święto Lotnictwa i Święto 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych” – wysokość przyznanej dotacji 15.000,00 zł. Dotację rozliczono w całości (Rozdz. 92195 § 236),

b) Stowarzyszenie Rekreacyjne „Cztery Pory Roku” w Mirosławcu, nazwa zadania: „Jesienne spotkanie z kulturą”, wysokość udzielonej dotacji 7.000,00 zł. Dotacja rozliczona na kwotę 5.500,00 zł. W związku z przekroczeniami w poszczególnych pozycjach kosztorysu przekraczającymi 20%, dokonano zwrotu środków w wysokości 1.500,00 zł dnia 17.12.2021 r. (Rozdz. 92195 § 236),

c)  Stowarzyszenie HANECZKI w Hankach, nazwa zadania: „Kultura pod strzechą”, wysokość udzielonej dotacji 6.000,00 zł. Dotację rozliczono w całości (Rozdz. 92195 § 236),

d) Fundacja „Siedem Ogrodów”, nazwa zadania: Święto Ziół „Wracamy do natury” 15.08.2021 r., wysokość przyznanej dotacji: 10.600,00 zł. Dotację rozliczono w całości (Rozdz. 92195 § 236),

e) Fundacja Nowoczesny Konin, nazwa zadania: „ZNAM ZABYTKI MIROSŁAWCA! –wysokość udzielonej dotacji 900,00 zł. W związku z niezłożeniem wymaganej dokumentacji, dnia 28 września 2021 roku wszczęto z urzędu postępowanie w przedmiocie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dnia 6 października Fundacja Nowoczesny Konin dokonała zwrotu 900,00 złotych dotacji, a dnia 7 października 2021 roku zwrotu odsetek w wysokości 39,00 złotych do w/w dotacji (Rozdz. 92195 § 236).

f)  Fundacja „Siedem Ogrodów”, nazwa zadania: „Święto Dyni w 7 Ogrodach”, wysokość udzielonej dotacji 2.000,00 zł. Dotacja rozliczona w całości (Rozdz. 92195 § 236).

3. Ochrona i promocja zdrowia: 

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej AMAZONKA w Wałczu, nazwa zadania: „Promocja i ochrona zdrowia dla mieszkańców Miasta i Gminy Mirosławiec” wysokość udzielonej dotacji 6.000,00 zł. Dotacja rozliczona w całości (Rozdz. 85195 § 236).

4. Promocja i organizacja wolontariatu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, nazwa zadania: „Organizacja konkursu grantowego Działaj Lokalnie”, wysokość udzielonej dotacji 5.000,00 zł. Dotację rozliczono w całości (Rozdz. 75095 § 236).

5. Turystyka:
Fundacja „Siedem Ogrodów”, nazwa zadania: „Spotkania o podróżach – Siedem Stron Świata”, wysokość udzielonej dotacji 4.000,00 zł. Dotacja rozliczona w całości (Rozdz. 63095 § 236).

Uzyskane wskaźniki realizacji programu:

1.    Liczba ogłoszonych otwartych konkursów – 3, na 4 zadania publiczne,

2.    Liczba złożonych w otwartych konkursach ofert – 9, w tym liczba organizacji – 8,

3.    Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w ramach konkursów - 8, w tym liczba organizacji – 8,

4.    Liczba ofert złożonych zgodnie z Uchwałą Nr XI/79/11 Rady Miejskiej
w Mirosławcu z dnia 26 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mirosławiec – 2, w tym zawartych umów – 2,

5.    Liczba ofert złożonych w ramach własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego – 2, w tym zawartych umów – 2,

6.    Wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację Programu przez Gminę 140.000,00 zł, udzielono dotacji na kwotę 132.700,00 zł (dokonano zwrotu w wysokości 3.548,53 zł.),

7.    Liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych – zadania były adresowane do wszystkich mieszkańców gminy Mirosławiec,

8.    Łączna wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców 45.719,75 zł,

9.    Liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu – 4.

Pozafinansowe formy współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi realizowane w 2021 r.:

a)    Udostępnienie na preferencyjnych warunkach lokalu z przeznaczeniem na siedzibę organizacji (KEJA),

b)    Udostępnianie na preferencyjnych warunkach pomieszczeń, terenów
z przeznaczeniem na realizację zadań przez organizację Ludowy Klub Sportowy „Mirstal – Lotnik” Mirosławiec,

c)    Udostępnianie lokali na spotkania organizacji (m. in. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Rodzinne Ogrody Działkowe „RELAX” w Mirosławcu, Polski Związek Wędkarski: Koło „SUM” i „LIN”, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka”, Stowarzyszenie „Pogodna Jesień”, Stowarzyszenie „Cztery Pory Roku”, Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”)

d)    Przekazywanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych
z innych źródeł.

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

Powiadom znajomego