W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXVII/281/2021

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXVII/281/2021
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec
z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.

W 2022 roku dotacje z budżetu Gminy Mirosławiec dla organizacji pozarządowych były udzielone:

- po przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- tryb pozakonkursowy (z własnej inicjatywy) zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- zgodnie z uchwałą Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia
26 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania sportu w Gminie Mirosławiec.

Dotacje otrzymane przez organizacje pozarządowe na zadania z zakresu:

 1.  Sportu i kultury fizycznej:

a)    Uczniowski Klub Żeglarski „KEJA”, nazwa zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym poprzez działania o charakterze sportowo rekreacyjnym”, wysokość przyznanej dotacji 8.000,00 zł. – Dotację rozliczono w całości (Rozdz. 92605 § 236),

b)    Koło PZW nr 75 „LIN”, nazwa zadania: Współzawodnictwo sportowe – cykl zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło PZW nr 75 „LIN” dla dzieci i dorosłych z terenu gminy i miasta Mirosławiec, wysokość przyznanej dotacji 2.000,00 zł. – Dotację rozliczono w całości (Rozdz. 92605 § 236),

c)  - Ludowy Klub Sportowy „MIRSTAL – LOTNIK” w Mirosławcu, nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz
z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera”, wysokość przyznanej dotacji 65.000,00 zł. – Dotację rozliczono wysokości 47.520,54 zł, natomiast niewykorzystana część dotacji w kwocie 17.479,46 zł wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w wysokości 474,00 zł została zwrócona na konto Gminy Mirosławiec dnia 28.03.2023 r. (Rozdz. 92605 § 283).

2. Kultury:

a) Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu, nazwa zadania „Organizacja Spotkania Braci Lotniczej w rocznice wydarzeń lotniczych Święto Lotnictwa” – wysokość przyznanej dotacji 15.000,00 zł. Dotację rozliczono w całości (Rozdz. 92195 § 236),

b) Stowarzyszenie Rekreacyjne „Cztery Pory Roku” w Mirosławcu, nazwa zadania: „Kąpiel w dźwiękach mis, gongów i innych instrumentów”, wysokość udzielonej dotacji 2.000,00 zł. Dotację rozliczono w całości (Rozdz. 92195 § 236),

c)  Koło Gospodyń Wiejskich Błyskawica 2 w Bronikowie, nazwa zadania: „Integracja społeczna mieszkańców Bronikowa podczas organizacji festynu”, wysokość udzielonej dotacji 2.000,00 zł. Dotację rozliczono w całości (Rozdz. 92195 § 236),

d) Koło Gospodyń Wiejskich OrleAnki, nazwa zadania: „Integracja społeczna mieszkańców Orla podczas festynu pieczonego ziemniaka 2022”, wysokość udzielonej dotacji 2.000,00 zł. Dotację rozliczono w całości (Rozdz. 92195 § 236),

e) Stowarzyszenie HANECZKI w Hankach, nazwa zadania: „Bogactwa Polskiej Ziemi”, wysokość udzielonej dotacji 6.000,00 zł. Dotację rozliczono w całości (Rozdz. 92195 § 236),

f)  Fundacja „Siedem Ogrodów”, nazwa zadania: „Święto Ziół 2022 rok – 15.08.2022”, wysokość przyznanej dotacji: 6.000,00 zł. Dotację rozliczono
w całości (Rozdz. 92195 § 236),

g) Stowarzyszenie Seniorów „Pogodna Jesień” w Mirosławcu, nazwa zadania: „Atrakcyjność życia e dobie COVID-19 i wydarzeń związanych z konfliktem
w Ukrainie”, wysokość udzielonej dotacji: 6.000,00 zł. Dotację rozliczono
w całości (Rozdz. 92195 § 236),

h) Fundacja „Siedem Ogrodów”, nazwa zadania: „Święto Dyni w 7 Ogrodach”, wysokość udzielonej dotacji 2.000,00 zł. Dnia 23 sierpnia 2022 roku podpisano Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy. Środki przekazano 22 sierpnia 2022 roku i tego samego dnia zostały zwrócone w całości  (Rozdz. 92195 § 236).

i)   Fundacja „Siedem Ogrodów”, nazwa zadania: „Spotkania o podróżach: Siedem Stron Świata”, wysokość udzielonej dotacji 4.000,00 zł. Dotację rozliczono
w całości (Rozdz. 92195 § 236),

j)   Stowarzyszenie „Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie, nazwa zadania: Organizacja „V Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2022”, wysokość udzielonej dotacji 3.000,00 zł. Dotację rozliczono w całości (Rozdz. 92195 § 236).

3. Ochrona i promocja zdrowia: 

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej AMAZONKA w Wałczu, nazwa zadania: „Ochrona i promocja zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec” wysokość udzielonej dotacji 6.000,00 zł. Dotacja rozliczona w całości (Rozdz. 85195 § 236).

4. Promocja i organizacja wolontariatu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, nazwa zadania: „Organizacja konkursu grantowego Działaj Lokalnie”, wysokość udzielonej dotacji 5.000,00 zł. Dotację rozliczono w całości (Rozdz. 75095
§ 236).

5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

Wojskowe Mirosławieckie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Markisch Friedland, nazwa zadania: „Rajd pieszy szlakiem śladów i miejsc pamięci oręża polskiego”, wysokość udzielonej dotacji 2.000,00 zł. Dotację rozliczono w całości (Rozdz. 85395 § 236).

Uzyskane wskaźniki realizacji programu:

1.    Liczba ogłoszonych otwartych konkursów – 1, na 6 zadań publicznych,

2.    Liczba złożonych w otwartych konkursach ofert – 11, w tym liczba organizacji – 9,

3.    Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w ramach konkursów – 10 (1 umowa rozwiązana na zasadzie podpisanego Porozumienia), w tym liczba organizacji – 9,

4.    Liczba ofert złożonych zgodnie z Uchwałą Nr XI/79/11 Rady Miejskiej
w Mirosławcu z dnia 26 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mirosławiec – 1, w tym zawartych umów – 1,

5.    Liczba ofert złożonych w ramach własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego – 5, w tym zawartych umów – 5,

6.    Wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację Programu przez Gminę - 145.000,00 zł, udzielono dotacji na kwotę 136.000,00 zł:

- zwrócono 2.000,00 zł – porozumienie w sprawie rozwiązania umowy,

- zwrócono niewykorzystaną w terminie dotację w wysokości 17.479.46 zł wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w wysokości 474,00 zł.

7.    Liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych – zadania były adresowane do wszystkich mieszkańców gminy Mirosławiec,

8.    Łączna wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców 30.965,71 zł,

9.    Liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu – 5.

Pozafinansowe formy współpracy Gminy Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi realizowane w 2022 r.:

a)    Udostępnienie na preferencyjnych warunkach lokalu z przeznaczeniem na siedzibę organizacji (KEJA),

b)    Udostępnianie na preferencyjnych warunkach pomieszczeń, terenów
z przeznaczeniem na realizację zadań przez organizację Ludowy Klub Sportowy „Mirstal – Lotnik” Mirosławiec,

c)    Udostępnianie lokali na spotkania organizacji (m. in. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Rodzinne Ogrody Działkowe „RELAX” w Mirosławcu, Polski Związek Wędkarski: Koło „SUM” i „LIN”, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka”, Stowarzyszenie „Pogodna Jesień”, Stowarzyszenie „Cztery Pory Roku”, Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”),

d)    Przekazywanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych
z innych źródeł.

 
Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik
 

 

Załączniki

Powiadom znajomego