W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi za 2020 roku

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XII/123/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec
z organizacjami pozarządowymi za 2020 roku.

W 2020 roku dotacje z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec dla organizacji pozarządowych były udzielone:
- po przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- zgodnie z uchwałą Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia
26 września 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania sportu w Gminie Mirosławiec.
Dotacje otrzymane przez organizacje pozarządowe na zadania z zakresu:
1.  Sportu i kultury fizycznej:
a)    Uczniowski Klub Żeglarski „KEJA”, nazwa zadania: „Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”, wysokość przyznanej dotacji 10.000,00 zł. – w związku z pandemią koronawirusa Covid – 19 zrezygnowano z realizacji zadania przed podpisaniem umowy (Rozdz. 92605 § 236),
b) Ludowy Klub Sportowy „MIRSTAL – LOTNIK” w Mirosławcu, nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz
z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera”, wysokość przyznanej dotacji 70.000 zł. Dnia 3 czerwca 2020 roku podpisano aneks do umowy zmniejszając kwotę dotacji do wysokości 60.500,00 zł. Dotację rozliczono w kwocie 56.114,03 zł. dokonując zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 4.385,97 zł dnia 21 grudnia 2020 roku. (Rozdz. 92605 § 283),
c)  Polski Związek Wędkarski Okręgu Nadnoteckiego w Pile, nazwa zadania: „Przygoda z wędką” czyli imprezy wędkarskie dla dzieci i dorosłych, wysokość przyznanej dotacji 6.000,00 zł. W związku z pandemią koronawirusa Covid – 19 zrezygnowano z realizacji zadania przed podpisaniem umowy (Rozdz. 92605 § 236).
2. Kultury:
a) Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu, nazwa zadania „Organizacja uroczystości związanych z tradycjami lotniczymi Mirosławca – rocznice wydarzeń lotniczych Święto Lotnictwa i Święto 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych”, wysokość przyznanej dotacji 15.000,00 zł. W związku z pandemią koronawirusa Covid – 19 zrezygnowano z realizacji zadania przed podpisaniem umowy (Rozdz. 92195 § 236),
b) Stowarzyszenie Rekreacyjne „Cztery Pory Roku” w Mirosławcu, nazwa zadania: „Jesienne spotkanie z kulturą”, wysokość udzielonej dotacji 5.000,00 zł. Dnia 17 września 2020 roku zawarto porozumienie rozwiązujące umowę o udzielenie dotacji i zwrócono środki w dniu 18 września 2020 roku. (Rozdz. 92195 § 236),
c)  Stowarzyszenie HANECZKI w Hankach, nazwa zadania: „Kultura, sztuka
i historia naszego kraju”, wysokość udzielonej dotacji 6.000,00 zł. Dotację rozliczono w całości. (Rozdz. 92195 § 236),
d) Stowarzyszenie Seniorów „Pogodna Jesień” w Mirosławcu, nazwa zadania: „Międzypokoleniowe spotkania z kulturą”, wysokość udzielonej dotacji: 6.000,00 zł. Dnia 21 października 2020 roku zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy. Dotacja została wykorzystana tylko w części (1.500,00 zł), natomiast środki niewykorzystane w wysokości 4.500,00 zł. zostały zwrócone dnia 17 września 2020 roku.  (Rozdz. 92195 § 236),
e) Fundacja „Siedem Ogrodów”, nazwa zadania: „Festyn Święto Ziół –
15.08.2020 r.”, wysokość przyznanej dotacji: 5.000,00 zł. (Rozdz. 92195, § 236). W związku z pandemią koronawirusa Covid – 19 zrezygnowano z realizacji zadania przed podpisaniem umowy (Rozdz. 92195 § 236),
f)  Fundacja Nowoczesny Konin, nazwa zadania: „ZNAM ZABYTKI MOJEJ GMINY! – WARSZTATY ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY SAKRALNEJ GMINY MIROSŁAWIEC DLA DZIECI”, wysokość udzielonej dotacji 900,00 zł. Dotacja rozliczona w całości. (Rozdz. 92195 § 236).
3. Ochrona i promocja zdrowia:
Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej AMAZONKA w Wałczu, nazwa zadania: „Amazonki z Mirosławcem” wysokość udzielonej dotacji 6.000,00 zł. Dnia 9 lipca 2020 roku zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy a 16 lipca 2020 roku dokonano zwrotu środków. (Rozdz. 85195 § 236).
Uzyskane wskaźniki realizacji programu:
1.    Liczba ogłoszonych otwartych konkursów – 1, na 4 zadania publiczne,
2.    Liczba złożonych w otwartych konkursach ofert – 9, w tym liczba organizacji – 9,
3.    Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w ramach konkursów - 5, w tym liczba organizacji – 5,
4.    Liczba ofert złożonych zgodnie z Uchwałą Nr XI/79/11 Rady Miejskiej
w Mirosławcu z dnia 26 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mirosławiec – 1, w tym zawartych umów -1,
5.    Liczba ofert złożonych w ramach własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego – 0, w tym zawartych umów – 0,
6.    Wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację Programu przez Gminę 140.000,00 zł, wydatkowanych 64.514,03 zł,
7.    Liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych – zadania były adresowane do wszystkich mieszkańców gminy Mirosławiec,
8.    Łączna wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców 10.722,69 zł,
9.    Liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu – 4.
Pozafinansowe formy współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi realizowane w 2020 r.:
a)    Udostępnienie na preferencyjnych warunkach lokalu z przeznaczeniem na siedzibę organizacji (KEJA),
b)    Udostępnianie na preferencyjnych warunkach pomieszczeń, terenów
z przeznaczeniem na realizację zadań przez organizację Ludowy Klub Sportowy „Mirstal – Lotnik” Mirosławiec,
c)    Udostępnianie lokali na spotkania organizacji (m. in. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Rodzinne Ogrody Działkowe „RELAX”
w Mirosławcu, Polski Związek Wędkarski: Koło „SUM” i „LIN”, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka”, Stowarzyszenie „Pogodna Jesień”, Stowarzyszenie „Cztery Pory Roku”, Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Mirosławiec),
d)    Przekazywanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł,

Mirosławiec, dn. 06 maj 2021 r.

  Burmistrz Mirosławca

  /- /  Piotr Pawlik

Powiadom znajomego