W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia z dnia 29 października 2018 r.  w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi za 2019 roku.

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XLV/367/2018
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia z dnia 29 października 2018 r.  w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi za 2019 roku.

 W 2019 roku dotacje z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec dla organizacji pozarządowych były udzielone:
- po przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
-  zgodnie z art 19a ww. ustawy z pominięciem procedury konkursu ofert,
-  zgodnie z uchwałą Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 września 2011r.
    w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania sportu w Gminie Mirosławiec.

Dotacje otrzymane przez organizacje pozarządowe w 2019 roku zostały wydatkowane celowo i zgodnie z zawartymi umowami:

Dotacje otrzymane przez organizacje pozarządowe na zadania z zakresu:

1.Sportu i kultury fizycznej:
a) Uczniowski Klub Żeglarski „KEJA”, nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta   Mirosławiec”, wysokość udzielonej dotacji 10.000 zł. Dotację rozliczono w całości. (Rozdz. 92605, § 236),

b) Ludowy Klub Sportowy „MIRSTAL – LOTNIK” w Mirosławcu, nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie trenera na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”, wysokość udzielonej dotacji 80.000 zł. Dotację rozliczono w kwocie 79.750 zł. (Rozdz.  92605, § 283),

c) Polski Związek Wędkarski Okręgu Nadnoteckiego w Pile, nazwa zadania: „Organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec“, wysokość udzielonej dotacji 5.000 zł. Dotację rozliczono w całości. (Rozdz. 92605, § 236).

2. Kultury:
a) Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu, nazwa zadania „Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec między innymi w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”, wysokość udzielonej dotacji 15.000 zł. Dotację rozliczono w całości. (Rozdz. 92195, § 236),

b) Stowarzyszenie Rekreacyjne „Cztery Pory Roku” w Mirosławcu, nazwa zadania: „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec”, wysokość udzielonej dotacji 5.000 zł. Dotację rozliczono w całości.  (Rozdz. 92195, § 236),

c) Stowarzyszenie HANECZKI w Hankach, nazwa zadania: „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez  aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec – Aktywna Wieś ”, wysokość udzielonej dotacji 5.000 zł. Dotację rozliczono w całości. (Rozdz. 92195, § 236),

d) Stowarzyszenie Seniorów „Pogodna Jesień” w Mirosławcu, nazwa zadania „ Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez  aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec -  żyjmy zdrowo i pogodnie ”, wysokość udzielonej dotacji: 5.000 zł. Dotację rozliczono w całości. (Rozdz. 92195, § 236),

e) Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Dzieci, Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi oraz ADHD w Wałczu, nazwa zadania „ Jak ryba w wodzie – rodzinne zabawy w basenie”, wysokość udzielonej dotacji: 1.800 zł. Dotację rozliczono w całości. (Rozdz. 92195, § 236).

3. Ochrona i promocja zdrowia: 
a) Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej AMAZONKA w Wałczu, nazwa zadania: „Wspieranie programów ochrony zdrowia i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec – Rehabilitacja Joga i Styl” wysokość udzielonej dotacji 5.000 zł. Dotację rozliczono w całości. (Rozdz. 85195, § 236).

4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości                    
    oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
a) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, nazwa zadania: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”, wysokość udzielonej dotacji 5.000 zł. Dotację rozliczono w całości. (Rozdz. 85395, § 236).

5. Turystyka i krajoznawstwo:
a) Fundacja „ Siedem Ogrodów” w Łowiczu Wałeckim, nazwa zadania:                  „ Organizacja  wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”, wysokość środków udzielonej dotacji 4.000 zł. Dotację rozliczono w całości. ( Rozdz. 63095 § 236).

Uzyskane wskaźniki realizacji programu:
1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów – 2, na 5 zadań publicznych,
2. Liczba złożonych w otwartych konkursach ofert – 10, w tym liczba organizacji – 9,
3. Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w ramach konkursów -9, w tym liczba organizacji – 9,
4. Liczba ofert złożonych zgodnie z Uchwałą Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mirosławiec – 1, w tym zawartych umów -1,
5. Liczba ofert złożonych  w ramach własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego – 1, w tym zawartych umów – 1,
6. Wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację Programu przez Gminę 145.000,00 zł, wydatkowanych 140.550,00 zł,
7. Liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych – część zadań była adresowana do wszystkich mieszkańców gminy Mirosławiec,
8. Łączna wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców    65.478 zł,
9. Liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu – 11.

Pozafinansowe formy współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi realizowane w 2019 r.:

a) Udostępnienie na preferencyjnych warunkach lokalu z przeznaczeniem na siedzibę organizacji ( KEJA),
b) Udostępnianie na preferencyjnych warunkach pomieszczeń, terenów z przeznaczenie na realizację zadań przez organizację Ludowy Klub Sportowy „Mirstal – Lotnik”  Mirosławiec,
c) Udostępnianie lokali na spotkania organizacji (m. in. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Rodzinne Ogrody Działkowe „RELAX” w Mirosławcu, Polski Związek Wędkarski: Koło „SUM” i „LIN” , Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka”,  Stowarzyszenie „Pogodna Jesień”, Stowarzyszenie „Cztery Pory Roku”, Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Mirosławiec),
d) Przekazywanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł,
e) Umieszczanie informacji na temat działalności organizacji na stronach internetowych Gminy oraz w wydawanym Mirosławieckim Informatorze Miejsko – Gminnym,
f) Współpraca ze stowarzyszeniami przy realizacji sportowo – rekreacyjnych imprez     organizowanych przez Urząd Miejski w Mirosławcu i Ośrodek Kultury w Mirosławcu.                                                                  Burmistrz Mirosławca

                                                                    /- /  Piotr PawlikMirosławiec, dn. 6 maja 2020 r.


Sporządził:

Alicja Dybaczewska Inspektor ds. przedsiębiorczości  i organizacji pozarządowych.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane