W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXV/293/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dn. 29 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.

W 2018 roku dotacje z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec dla organizacji pozarządowych były udzielone:
- po przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
-  zgodnie z art 19a ww. ustawy z pominięciem procedury konkursu ofert,
-  zgodnie z uchwałą Nr XI/79/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 września 2011r.
    w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania sportu w Gminie Mirosławiec.
 
Dotacje otrzymane przez organizacje pozarządowe w 2018 roku zostały wydatkowane celowo i zgodnie z zawartymi umowami:
 
Dotacje otrzymane przez organizacje pozarządowe na zadania z zakresu:
 
1.Sportu i kultury fizycznej:
a)     Uczniowski Klub Żeglarski „KEJA”, nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta   Mirosławiec”, wysokość udzielonej dotacji 10.000 zł. Dotację rozliczono w całości. (Rozdz. 92605, § 236)
 
b)    Ludowy Klub Sportowy „MIRSTAL”, nazwa zadania: „Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie trenera na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”, wysokość udzielonej dotacji 80.000 zł. Dotację rozliczono w całości. (Rozdz. 92605, § 236)
 
c)     Polski Związek Wędkarski Okręgu Nadnoteckiego w Pile, nazwa zadania: „organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec“, wysokość udzielonej dotacji 5.000 zł. Dotację rozliczono w całości. (Rozdz. 92605, § 236)
 
2. Kultury:
a)     Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu, nazwa zadania „Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec między innymi w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów”, wysokość udzielonej dotacji 15.000 zł. Dotację rozliczono w całości. (Rozdz. 92195, § 236)
 
b)    Stowarzyszenie Rekreacyjne „Cztery Pory Roku” w Mirosławcu, nazwa zadania: „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec”, wysokość udzielonej dotacji 6.000 zł. Dotację rozliczono w całości(Rozdz. 92195, § 236)
 
c)     Stowarzyszenie HANECZKI w Hankach, nazwa zadania: „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez  aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec –             „Z kulturą i zdrowiem nam po drodze”, wysokość udzielonej dotacji 4.000 . Dotację rozliczono w całości. (Rozdz. 92195, § 236)
 
 
d)    Stowarzyszenie Seniorów „Pogodna Jesień”, nazwa zadania „Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez  aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec”, wysokość udzielonej dotacji: 4.000 . Dotację rozliczono w całości. (Rozdz. 92195, § 236)
 
3. Ochrona i promocja zdrowia:
a)     Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej AMAZONKA w Wałczu, nazwa zadania: „Wspieranie programów ochrony zdrowia i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec – Relaks z jogą i tańcem” wysokość udzielonej dotacji 4.000 zł. Dotację rozliczono w całości. (Rozdz. 85195, § 236)
 
4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
a)     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, nazwa zadania: „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec”, wysokość udzielonej dotacji 5.000 zł. Dotację rozliczono w całości. (Rozdz. 85395, § 236)
 
Uzyskane wskaźniki realizacji programu:
  1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów – 1, na 4 zadania publiczne,
  2. Liczba złożonych w otwartych konkursach ofert – 8, w tym liczba organizacji – 8,
  3. Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego w ramach konkursów -7, w tym liczba organizacji – 7,
  4. Liczba ofert złożonych zgodnie z Uchwałą Nr XI79/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mirosławiec – 1, w tym zawartych umów -1,
  5. Liczba zawartych umów w ramach oferty z własnej inicjatywy organizacji pożytku publicznego – 1, w tym zawartych umów – 1,
  6. Wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację Programu przez Gminę 133.000,00 zł., wydatkowanych 133.000,00 zł,
  7. Liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych – część zadań była adresowana do wszystkich mieszkańców gminy Mirosławiec,
  8. Łączna wysokość środków finansowych i poza finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców    53 000 zł,
  9. Liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu – 9.
 
Poza finansowe formy współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi realizowane w 2018 r.:
 
a)      Udostępnienie na preferencyjnych warunkach lokalu z przeznaczeniem na siedzib organizacji ( KEJA),
b)       Udostępnianie na preferencyjnych warunkach pomieszczeń, terenów z przeznaczenie na realizację zadań przez organizację Mirstal – Lotnik Mirosławiec,
c)      Udostępnianie lokali na spotkania organizacji (m. in. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Rodzinne Ogrody Działkowe „RELAX” w Mirosławcu, Polski Związek Wędkarski: Koło „SUM” i „LIN” , Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej „Amazonka”,  Stowarzyszenie „Pogodna Jesień”, Stowarzyszenie „Cztery Pory Roku”, Stowarzyszeni „Rodzina Wojskowa”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Mirosławiec),
d)      Przekazywanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł,
e)      Umieszczanie informacji na temat działalności organizacji na stronach internetowych Gminy oraz w wydawanym Mirosławieckim Informatorze Miejsko – Gminnym,
f)       Współpraca ze stowarzyszeniami przy realizacji sportowo – rekreacyjnych imprez     organizowanych przez Urząd Miejski w Mirosławcu i Ośrodek Kultury w Mirosławcu.


                                                                  Burmistrz Mirosławca

                                                                    /- /  Piotr Pawlik

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane