W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2023 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku na terenie Gminy Mirosławiec

Realizacji zadań publicznych Gminy z zakresu:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec, 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec, 

3) ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec, 

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec, 

5) promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy Mirosławiec.

          Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XLVIII/368/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Mirosławiec na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z Zarządzeniem nr 21 Burmistrza Mirosławca z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2023 r., informuję, iż:

1.    Wybiera się oferty z zakresu:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec, nazwa zadania:
- „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym poprzez działania o charakterze sportowo rekreacyjnym”, nr zadania 2/2023 - Uczniowski Klub  Żeglarski „KEJA” Mirosławiec, wysokość przyznanych środków finansowych 8.000,00 zł,
- Współzawodnictwo sportowe – cykl zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło PZW nr 75 „LIN” dla dzieci i dorosłych z terenu gminy i miasta Mirosławiec, nr zadania 10/2023 – Koło PZW nr 75 „LIN” Mirosławiec, Okręg Nadnotecki w Pile, wysokość przyznanych środków finansowych 3.000,00 zł,

b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec, nazwa zadania:
- „Organizacja Spotkania Braci Lotniczej w rocznice wydarzeń Święto Lotnictwa Polskiego”, nr zadania 6/2023 - Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu, wysokość przyznanych środków finansowych 15.000,00 zł,    
- „Atrakcyjność życia po COVID-19 i wydarzeń związanych z konfliktem
w Ukrainie”, nr zadania 5/2023 - Stowarzyszenie Seniorów „Pogodna Jesień”, z siedzibą w Mirosławcu, wysokość przyznanych środków finansowych 6.000,00 zł,
- „AKTYWNA WIEŚ”, nr zadania 9/2023 - Stowarzyszenie Haneczki
z siedzibą w Hankach, wysokość przyznanych  środków finansowych 6.000,00 zł,
- Integracja społeczna mieszkańców Orla i Gminy Mirosławiec podczas organizacji festynu „Na wsi też się można fajnie bawić”, nr zadania 4/2023 – Koło Gospodyń Wiejskich „OrleAnki”, Orle 2/3, 78-650 Mirosławiec, wysokość przyznanych środków finansowych  2.000,00 zł, 
- „CENTRALNA POLSKA – MIEJSCE PEŁNE ATRAKCJI”, nr zadania 1/2023 - Stowarzyszenie Rekreacyjne „Cztery Pory Roku” z siedzibą ul. Spokojna 1A, 78-650 Mirosławiec, wysokość przyznanych  środków finansowych 8.000,00 zł, 
- „Integracja mieszkańców wsi Bronikowa oraz mieszkańców Gminy Mirosławiec podczas wyjazdu do ogrodów Hortulus w Dobrzycy i letniego festynu”, nr zadania 8/2023 – Koło Gospodyń Wiejskich Błyskawica 2, Bronikowo 40B, 78-650 Mirosławiec, wysokość przyznanych środków 3.000,00 zł,  

c) Ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec:
- „Ochrona i promocja zdrowia na terenie Gmin Mirosławiec”, nr zadania 7/2023 – Stowarzyszenie KOBIET ZIEMI WAŁECKIEJ „AMAZONKA”, Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 52-54, 78-600 Wałcz, wysokość przyznanych środków 6.000,00 zł,

d) promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy Mirosławiec:
- „Organizacja konkursu grantowego Działaj Lokalnie”, nr zadania 3/2023 – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec, wysokość przyznanych środków 5.000,00 zł.

2.     Unieważnia się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec, w związku z tym, iż na ww. zadania nie złożono żadnej oferty.

3.     Odrzuca się ofertę z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec złożoną przez Fundację „Siedem Ogrodów”, Łowicz Wałecki 50, ze względu na:
- oferta złożona na druku UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO,
- brak załączonego wpisu w KRS,
- brak załączonego statutu,
- brak oświadczenia o posiadaniu konta bankowego.

4.     Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).

5.   Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

6.   O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.


Burmistrz Mirosławca      

/-/ Piotr Pawlik


Mirosławiec, dnia 15.03.2023 r.

Załączniki

Powiadom znajomego