W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów

Ogłoszenie 

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku na terenie Gminy Mirosławiec

Realizacji zadań publicznych Gminy z zakresu:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec, 

2) turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Mirosławiec, 

3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec, 

4) ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec, 

5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec, 

6) promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy Mirosławiec.

          Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XXXVII/281/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w związku z Zarządzeniem nr 14 Burmistrza Mirosławca z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2022 r., informuję, iż:

1.  Wybiera się oferty z zakresu:
a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Mirosławiec, nazwa zadania:

- „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym poprzez działania o charakterze sportowo rekreacyjnym”, nr zadania 4/2022 - Uczniowski Klub  Żeglarski „KEJA” Mirosławiec, wysokość przyznanych środków finansowych 8.000,00 zł,

- Współzawodnictwo sportowe – cykl zawodów wędkarskich organizowanych przez Koło PZW nr 75 „LIN” dla dzieci i dorosłych z terenu gminy i miasta Mirosławiec, nr zadania 8/2022 – Koło PZW nr 75 „LIN” Mirosławiec, Okręg Nadnotecki w Pile, wysokość przyznanych środków finansowych 2.000,00 zł,

b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec, nazwa zadania:

- „Organizacja Pikniku Lotniczego w rocznice wydarzeń lotniczych Świeto0 Lotnictwa”, nr zadania 9/2022 - Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa
w Mirosławcu, wysokość przyznanych środków finansowych 15.000,00 zł,  

 
- „Atrakcyjność życia w dobie COVID19 i wydarzeń związanych z konfliktem
w Ukrainie”, nr zadania 11/2022 - Stowarzyszenie Seniorów „Pogodna Jesień”, z siedzibą w Mirosławcu, wysokość przyznanych środków finansowych 6.000,00 zł,


- „BOGACTWO POLSKIEJ ZIEMI”, nr zadania 6/2022 - Stowarzyszenie Haneczki z siedzibą w Hankach, wysokość przyznanych  środków finansowych 6.000,00 zł,

- Święto Ziół 2022 rok – 15.08.2022 r., nr zadania 3/2022 - Fundacja „Siedem Ogrodów”, Łowicz Wałecki 50, wysokość przyznanych środków finansowych  6.000,00 zł, 


- „Święto Dyni w 7 Ogrodach – 2022 rok”, nr zadania 2/2022 - Fundacja „Siedem Ogrodów”, Łowicz Wałecki 50, wysokość przyznanych środków finansowych  2.000,00 zł, 


- „Integracja społeczna mieszkańców Bronikowa podczas organizacji festynu”, nr zadania 10/2022 – Koło Gospodyń Wiejskich Błyskawica 2, Bronikowo 40B, 78-650 Mirosławiec, wysokość przyznanych środków 2.000,00 zł,

 
c) Ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec:
- „Ochrona i promocja zdrowia na terenie Gmin Mirosławiec”, nr zadania 7/2022 – Stowarzyszenie KOBIET ZIEMI WAŁECKIEJ „AMAZONKA”, Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 52-54, 78-600 Wałcz, wysokość przyznanych środków 6.000,00 zł,

d) promocji i organizacji wolontariatu na terenie Gminy Mirosławiec:
- „Organizacja konkursu grantowego Działaj Lokalnie”, nr zadania 1/2022 – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim, ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec, wysokość przyznanych środków 5.000,00 zł.

2.     Unieważnia się konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:

-  turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Mirosławiec,

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie Gminy Mirosławiec,
 w związku z tym, iż na ww. zadania nie złożono żadnej oferty.

3.     Odrzuca się ofertę z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Mirosławiec złożoną przez Fundację „Siedem Ogrodów”, Łowicz Wałecki 50, ze względu na:

- brak dopisku na kopercie oznaczenia nazwy i adresu Organizacji, 

- brak wpisu w KRS,

- opis realizacji zadania wskazuje na zadanie z zakresu turystyki
i krajoznawstwa a nie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

-  termin realizacji zadania jest inny niż określony w harmonogramie działań,

- nie wykazano mierzalnych rezultatów realizacji zadania,

- przedstawiona kalkulacja kosztów została niejasno określona – brak możliwości ustalenia całości kosztów realizacji zadania.

4.   Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

5.   Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

6.   O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.


Burmistrz Mirosławca      

/-/ Piotr Pawlik


Mirosławiec, dnia 31.03.2022 r.

Załączniki

Powiadom znajomego