W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

zarzadzenie nr 41 w sprawie unieważnienia konkursu

Zarządzenie Nr 41
Burmistrza Mirosławca

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie unieważnienia konkursu na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje:

§ 1. Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, określonego w Zarządzeniu nr 32 Burmistrza Mirosławca z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2021 roku, którego szczegółowe warunki określa załącznik nr 1 do zarządzenia, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

§ 2. Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, na stronie pod adresem  www.miroslawiec.pl    i Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.miroslawiec.pl. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się głównemu specjaliście ds. organizacji pozarządowych i przedsiębiorczości.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

Załączniki

Powiadom znajomego