W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Ogłoszenie 

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Realizacji zadań publicznych Gminy z zakresu:

a. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy
i Miasta Mirosławiec, 

b. kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,

c. ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

          Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z Zarządzeniem nr 11 Burmistrza Mirosławca z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2021 r., informuję, iż:

Wybiera się oferty z zakresu:
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, nazwa zadania:

- „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym poprzez działania o charakterze sportowo rekreacyjnym”, nr zadania 5/2021 - Uczniowski Klub  Żeglarski „KEJA” Mirosławiec, wysokość przyznanych środków finansowych 10.000,00 zł,

 - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, nazwa zadania:

- „Organizacja uroczystości związanych z tradycjami lotniczymi Mirosławca - rocznice wydarzeń lotniczych Święto Lotnictwa i Święto 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych”, nr zadania 6/2021 - Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu, wysokość przyznanych środków finansowych 15.000,00 zł,    
- „Jesienne spotkania z kulturą”, nr zadania 1/2021 - Stowarzyszenie Rekreacyjne „Cztery Pory Roku”, z siedzibą w Mirosławcu, wysokość przyznanych środków finansowych  7.000,00 zł,
- „Kultura pod strzechą”, nr zadania 2/2021 - Stowarzyszenie Haneczki
z siedzibą w Hankach, wysokość przyznanych  środków finansowych 6.000,00 zł,
- Święto Ziół „Wracamy do natury”– 15.08.2021r., nr zadania 3/2021 - Fundacja „Siedem Ogrodów” Łowicz Wałecki 50, wysokość przyznanych środków finansowych  10.600,00 zł, 
- „ZNAM ZABYTKI MIROSŁAWCA”, nr zadania 4/2021 - Fundacja Nowoczesny Konin, wysokość przyznanych środków 900,00 zł,  
 
2. Unieważnia się konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony
i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, w związku z tym, iż oferta Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej „AMAZONKA”, z siedzibą
w Wałczu pod tytułem „Promocja i ochrona zdrowia dla Stowarzyszeń Miasta i Gminy Mirosławiec” złożona została po terminie określonym w ogłoszeniu
o konkursie.               

3. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną
w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

4. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

5. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

 

Burmistrz Mirosławca     

/-/ Piotr Pawlik


Mirosławiec, dnia 12.03.2021 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego