W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarzadzenie nr 13 w sprawie powołania komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 13
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 23 lutego 2021 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a-2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.) i uchwały Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zarządza się co następuje:
§ 1. 1. W celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Monika Stąporek - Przewodnicząca komisji,
2) Kamila Borowiec - Członek komisji,
3) Daniel Gbur - Członek komisji.
2. Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,
3) ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
§ 2. Komisja działa w oparciu o program współpracy wprowadzony Uchwałą Nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2020 r.
§ 3. Karta oceny oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Konkursowej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane