W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Gmina i Miasto Mirosławiec

ul. Wolności 37

78-650 Mirosławiec

tel. 67/ 2595042, fax 67/2596188

 
Realizacji zadań publicznych Gminy z zakresu:

     a.      wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,
    b.      kultury , sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,
    c.       ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,
    d.       turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

          Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z Zarządzeniem nr 10 Burmistrza Mirosławca z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2020 r., informuję, iż :

 1. Wybiera się oferty z zakresu:

-  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, nazwa zadania:

1) „Przygoda z wędką” czyli imprezy wędkarskie dla dzieci i dorosłych, nr zadania 6/2020 – Stowarzyszenie „Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego” w Pile, wysokość przyznanych środków finansowych 6.000 zł,

 2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu żeglarstwa, nr zadania 1/2020 - Uczniowski Klub  Żeglarski „ KEJA” Mirosławiec, wysokość przyznanych środków finansowych 10.000 zł,

 - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, nazwa zadania:

 1) Organizacja uroczystości związanych z tradycjami lotniczymi Mirosławca - rocznice wydarzeń lotniczych Święto Lotnictwa i Święto 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych, nr zadania 4/2020 - Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu, wysokość przyznanych środków finansowych 15 000 zł,                                                               
  2) „Międzypokoleniowe spotkania z kulturą”, nr zadania 7/2020 - Stowarzyszenie Seniorów „ Pogodna Jesień” z siedzibą w Mirosławcu, wysokość  przyznanych środków finansowych 6 000 zł, 

  3) „Wiosenne spotkania z kulturą”, nr zadania 2/2020 - Stowarzyszenie Rekreacyjne „Cztery Pory Roku”, z siedzibą w Mirosławcu, wysokość przyznanych środków finansowych 8 000 zł, 

  4) „Kultura, sztuka i historia naszego kraju”, nr zadania 3/2020 - Stowarzyszenie Haneczki z siedzibą w Hankach, wysokość przyznanych  środków finansowych 6 000 zł,

  5) „Festyn Święto Ziół – 15.08.2020r.”, nr zadania 5/2020 -  Fundacja „Siedem Ogrodów” Łowicz Wałecki 50, wysokość przyznanych środków finansowych 5 000 zł,

  6) „Znam zabytki mojej gminy – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Gminy Mirosławiec dla dzieci”, nr zadania 9/2020 -  Fundacja Nowoczesny Konin,  wysokość przyznanych środków 900 zł, 

 - ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, nazwa zadania:

 1) „Amazonki z Mirosławcem”, nr zadania 8/2020 - Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej „AMAZONKA”, z siedzibą w Wałczu, wysokość przyznanych środków finansowych  6 000 zł.

 2.      Unieważnia się konkurs ofert na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, w związku z tym, że nie została złożona żadna oferta.               

 3.     Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 4.     Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 5.     O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

 

                                                                                                        Burmistrz Mirosławca     

 
                                                                                                       (-) Piotr Pawlik

 Mirosławiec, dnia 18.04.2020r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego