W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 34 Burmistrza Mirosławca w sprawie unieważnienia konkursu na realizację zadania publicznego w Gminie Mirosławiec na rok 2019 z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

ZARZĄDZENIE NR 34

Burmistrza Mirosławca

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie unieważnienia konkursu na realizację zadania publicznego w Gminie Mirosławiec na rok 2019 z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018r., poz.994 z późn. zm.), art. 18a ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018r., poz. 450 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje:

§ 1. Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i  upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, określonego w Zarządzeniu nr 15 Burmistrza Mirosławca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2019 r., którego szczegółowe warunki określa załącznik nr 5 do zarządzenia, ponieważ złożona oferta nie spełniła wymogów zawartych w ogłoszeniu.

§ 2. Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

34 pdf, 93 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego