W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Gmina i Miasto Mirosławiec
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel. 067/ 2595042, fax 067/2596188
W sprawie realizacji zadań publicznych Gminy z zakresu:
upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, nazwa zadania:
 • Organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów, nr zadania 1.1/2019,
 • Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Mirosławiec, nr zadania 1.2/2019,
kultury na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, nazwa zadania:
 • Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców  Gminy i Miasta Mirosławiec w formie występów , konkursów, turniejów i zawodów, nr zadania 2.1/2019,
 • Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec, nr zadania 2.2/2019,
ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec, nazwa zadania:
 • Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, nr zadania 3.1/2019,
.     turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, nazwa zadania:
 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, nr zadania 4.1/2019,
 
e.     podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nazwa zadania:
 
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, nr zadania 5.1/2019
          Zgodnie z art 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z Zarządzeniem nr 15 Burmistrza Mirosławca z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2019 r., informuję, iż :
 1. Wybiera się oferty z zakresu:
 1. upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, nazwa zadania:
 • Organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów, nr zadania 1.1/2019 – Stowarzyszenie „Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego” w Pile, wysokość przyznanych środków finansowych 5.000 zł,
 • Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Mirosławiec, nr zadania 1.2/2019 - Uczniowski Klub  Żeglarski „ KEJA” Mirosławiec, wysokość przyznanych środków finansowych 10.000 zł,
 1. kultury na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, nazwa zadania:
 • Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców  Gminy i Miasta Mirosławiec w formie występów , konkursów, turniejów i zawodów, nr zadania 2.1 /2019 - Stowarzyszenie Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu, wysokość przyznanych środków finansowych 15 000 zł,      
 • Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec, nr zadania 2.2/2019:
- Stowarzyszenie Seniorów „ Pogodna Jesień” z siedzibą w Mirosławcu, wysokość     przyznanych środków finansowych 5 000 zł,
- Stowarzyszenie Rekreacyjne „Cztery Pory Roku”, z siedzibą w Mirosławcu, wysokość przyznanych środków finansowych 5 000 zł,
- Stowarzyszenie Haneczki z siedzibą w Hankach, wysokość przyznanych środków                   finansowych 5 000 zł,
 1. ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec, nazwa zadania:
 • Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia, nr zadania 3.1/2019 - Stowarzyszeniem Kobiet Ziemi Wałeckiej „AMAZONKA”, z siedzibą w Wałczu, wysokość przyznanych środków finansowych 5 000 zł.
d.     turystyki i krajoznawstwa, nazwa zadania:
 • Organizacja wypoczynku  dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, nr zadania 4.1/2019 – Fundacja „Siedem Ogrodów” Łowicz Wałecki 50, wysokość przyznanych środków finansowych 4 000 zł.       
                                                                                                                                                 
2.     Odrzuca się ofertę z zakresu: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nazwa zadania:
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej Nr zadania 5.1/2019- Stowarzyszenie LGD ”Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”,  z siedzibą w Złocieńcu. Oferta nie spełnia wymogów  określonych w Zarządzeniu Burmistrza nr 15 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2019 r.
 
3.     Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
4.     Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
5.     O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
 

Załączniki

Powiadom znajomego