W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2018 r.

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
         
        Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości:
         
1. Wykonanie budzetu gminy za IV kwartał 2018r., w tym kwotę deficytu lub nadwyżki
         
L.p. Wyszczególnienie Plan po zmiananch  Wykonanie wykonanie w %
1 Dochody ogółem, z tego:        29 548 518,89            31 092 845,69                   105,23   
   dochody bieżące            26 508 720,64               28 005 210,86                     105,65   
w tym: środki na realizację programów UE                418 827,00                    492 991,88                     117,71   
 dochody majątkowe, w tym;              3 039 798,25                 3 087 634,83                     101,57   
 środki na realizację programów UE              2 556 215,00                 2 506 328,29                       98,05   
 ze sprzedaży majątku                286 912,00                    374 635,29                     130,57   
2 Wydatki ogółem, z tego:         30 462 474,40            29 494 069,36                     96,82   
  Wydatki bieżące razem             26 314 602,90               25 426 227,44                       96,62   
w tym: środki na realizację programów UE                987 390,13                    796 308,63                       80,65   
 wydatki majątkowe                4 147 871,50                 4 067 841,92                       98,07   
w tym: środki na realizację programów UE              1 223 824,50                 1 223 821,77                     100,00   
3 Wynik budżetu (nadwyżka + /deficyt - ) -              913 955,51                 1 598 776,33     X 
4 Przychody budżetu, z tego;              2 615 084,59                 3 757 484,70     
  Kredyty i pożyczki                              -                                    -                              -     
 wolne środki               2 615 084,59                 3 757 484,70     
5 Rozchody budżetu, z tego;              1 701 129,08                 1 701 129,08                     100,00   
  Spłaty kredytów i pożyczek              1 701 129,08                 1 701 129,08                     100,00   
6 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji                              -                                    -                              -     
7   Spłata i obsługa długu, z tego:                1 846 025,84                 1 845 659,56                       99,98   
     rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                1 701 129,08                 1 701 129,08                     100,00   
   wydatki bieżące na obsługę długu                  144 896,76                    144 530,48                       99,75   
               8      Kwota długu               5 180 600,00                 5 180 600,00     x 
         
2. Do dnia 31.12.2018 r. Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy powołanej powyżej.
         
Mirosławiec, 29.03.2019r.      
         
Sporządziła;     /-/Piotr Pawlik  
Alicja Michor   Burmistrz Mirosławca  
         

Załączniki

Powiadom znajomego