W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca o pierwszych ustnych przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych należacych do Gminy Mirosławiec

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIROSŁAWCA 

o pierwszych (1) ustnych przetargach nieograniczonych na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości, które odbędą się w dniu 27 września 2022 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37 – I piętro, sala nr 107 (sala sesyjna) w następujących godzinach:

Lp
godz. przetargu
nr działki
nr księgi wieczystej
powierzchnia działki
powierzchnia dzierżawy
położenie/obręb ewidencyjny
użytek i klasa bonitacyjna
m.p.z.p
okres dzierżawy
wysokość czynszu dzierżawnego w dt żyta
1
10:00
275
KO1W/00014588/0
1,0344 ha
1,0344 ha
Bronikowo 0029
RV - 0,7097 ha  ŁIV - 0,3247 ha
brak
9 lat
3,4279
2
10:20
146/3
KO1W/00038439/5
0,9338 ha
0,9338 ha
Hanki 0030
ŁIV - 0,9263 ha RIVb - 0,0075 ha
brak
9 lat
3,7315
3
10:40
190/2
KO1W/00038439/5
0,5476 ha
0,4272 ha
Hanki 0030
ŁIV
brak
9 lat
1,7088
4
11:00
193/1
KO1W/00038439/5
0,3233 ha
0,3233 ha
Hanki 0030
ŁIV
brak
9 lat
1,2932
5
11:20
194
KO1W/00038439/5
0,6231 ha
0,3793 ha
Hanki 0030
ŁIV
brak
9 lat
1,5172
6
11:40
305
KO1W/00038439/5
1,4158 ha
1,4158 ha
Hanki 0030
ŁV - 1,2482 ha PsV - 0,1111 ha
brak
9 lat
3,3983
 

W roku 2022 1 dt żyta wynosi 61,48 zł.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg:

1)    dokument tożsamości,  oraz

2)   osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej,

3)   spółki  - umowę spółki,

4)   podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS

5)   cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa,                              a) cudzoziemcy - osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,                                                   b) pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,
c) osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne:

 - ze złożeniem przez uczestnika  oświadczenia, że znany jest mu stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń; oraz 

- ze złożeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (RODO)[1].

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji dzierżawcy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, pokój nr 2, tel. (67) 259 62 65.

Ogłoszenie będzie opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

    -/ Piotr Pawlik/-

 


 
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 4.5.2016L 119/1[załącznik=5154]Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca o pierwszych ustnych przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych należących do Gminy Mirosławiec[/załącznik]

Powiadom znajomego