W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca o pierwszych ustnych przetargach na dzierżawę nieruchomości

Mirosławiec, dn. 10.08.2021 r.

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIROSŁAWCA 

o pierwszych (1) ustnych przetargach nieograniczonych na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości, które odbędą się w dniu 23 września 2021 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37 – I piętro, sala nr 107 (sala sesyjna) w następujących godzinach:

Lp
Godz. przetargu
Nr działki
Nr ksiegi wieczystej
Powierzchnia
Powierzchnia dzierżawy
Położenie/obręb ewidencyjny
Użytek i klasa bonitacyjna
M.P.Z.P
Okres dzierżawy
Wysokość czynszu dzierżawy w dt żyta
1
09:00
646
KO1W/00038439/5
0,4019 ha
0,4019 ha
Hanki 0030
ŁIV
brak
9 lat
1,2057
2
09:15
648
KO1W/00038439/5
0,3491 ha
0,3419 ha
Hanki 0030
ŁIV
brak
9 lat
1,0473
3
09:30
657
KO1W/00038439/5
0,2309 ha
0,2309 ha
Hanki 0030
ŁV
brak
9 lat
0,4618
4
09:45
79/1
KO1W/00038439/5
0,0614 ha
0,0614 ha
Hanki 0030
RVI
brak
6 lat
1,0000
5
10:00
426/2
KO1W/00038439/5
1,6218 ha
1,6218 ha
Hanki 0030
RIVa - 0,0693 ha            RV - 1,1320 ha              RVI - 0,3076 ha            Lzr-RVI - 0,1129 ha
obszar rolny
9 lat
3,1374
6
10:15
83/2
KO1W/00014588/0
0,6548 ha
0,3489 ha
Bronikowo 0029
RIVb - 0,0179 ha             ŁIV - 0,1668 ha
brak
9 lat
0,5541
7
10:30
170
KO1W/00014588/0
0,4690 ha
0,4690 ha
Bronikowo 0029
ŁIV - 0,3409 ha                   N - 0,1281 ha
brak
9 lat
1,0227
8
10:45
171/1
KO1W/00014588/0
0,6349 ha
0,6349 ha
Bronikowo 0029
PsIII 0,2707 ha              PsIV - 0,2739 ha                N - 0,0903 ha
brak
9 lat
1,9045
9
11:00
171/2
KO1W/00014588/0
0,9067 ha
0,9067 ha
Bronikowo 0029
PsIII - 0,1494 ha            PsIV - 0,6530 ha            N - 0,1043 ha
brak
9 lat
2,5566
10
11:15
172
KO1W/00014588/0
0,9701 ha
0,9701 ha
Bronikowo 0029
ŁIV - 0,5746 ha           PsIV - 0,3955 ha
brak
9 lat
2,9103
11
12:00
271
KO1W/00013862/8
0,1100 ha
0,1100 ha
Jabłonowo 0027
ŁIII
brak
9 lat
0,4400
12
12:15
272
KO1W/00013862/8
0,0800 ha
0,0800 ha
Jabłonowo 0027
ŁIII
brak
9 lat
0,3200
13
12:30
275
KO1W/00013862/8
0,0900 ha
0,0900 ha
Jabłonowo 0027
ŁIII
brak
9 lat
0,3600
14
12:45
276
KO1W/00013862/8
0,1500 ha
0,1500 ha
Jabłonowo 0027
ŁIII
brak
9 lat
0,6000
15
13:00
236/2
KO1W/00013862/8
0,2200 ha
0,1000 ha
Jabłonowo 0027
S-RIVa
brak
9 lat
0,3500
16
13:15
236/2
KO1W/00013862/8
0,2200 ha
0,11000 ha
Jabłonowo 0027
S-RIVa
brak
9 lat
0,3850
17
13:30
42/6
KO1W/00037403/7
0,4447 ha
0,4447 ha
Toporzyk 0003
RIVb - 0,3426 ha         Br-RIVb - 0,1021 ha
brak
9 lat
1,3341
18
13:45
183/1
KO1W/00028619/8
0,6600 ha
0,6600 ha
Piecnik 0025
ŁV - 0,5000 ha           PsV - 0,1300 ha          W - 0,0300 ha
brak
9 lat
1,2600
19
14:00
365
KO1W/00026656/5
1,8953 ha
0,4854 ha
Mirosławiec 0034
RV - 0,0518 ha           RVI - 0,0580 ha          ŁIV - 0,0776 ha            ŁV - 0,1048 ha            PsV - 0,1932 ha
brak
9 lat
1,0194
20
14:15
249/11
KO1W/00037976/4
0,4011 ha
0,3326 ha
Mirosławiec 0034
RV - 0,0151 ha             RVI - 0,3175 ha
brak
9 lat
0,5065
21
14:30
250
KO1W/00037976/4
0,9430 ha
0,9430 ha
Mirosławiec 0034
RV - 0,7383 ha              RVI - 0,2047 ha
brak
9 lat
1,7837
22
14:45
62/3
KO1W/00037015/0
0,4583 ha 
0,4583 ha 
Łowicz Wałecki 0035
RIVb - 0,0318 ha         RV - 0,0271 ha            LsIV - 0,3994 ha
brak
9 lat
1,3478
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W roku 2021 1 dt żyta wynosi 58,55 zł.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg:

1)    dokument tożsamości,  oraz

2)   osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej,

3)   spółki  - umowę spółki,

4)   podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,

5)   cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa,                                                                                             a) cudzoziemcy - osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,                                                                                     b) pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego, 

c) osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne:

 - ze złożeniem przez uczestnika  oświadczenia, że znany jest mu stan przedmiotu przetargu i nie wnosi z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń; oraz 

- ze złożeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (RODO)[1].

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji dzierżawcy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, pokój nr 2, tel. (67) 259 62 65.

Ogłoszenie będzie opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.


 
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 4.5.2016L 119/1

Powiadom znajomego