Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Ogłoszenie o przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

BURMISTRZA  MIROSŁAWCA ogłasza pierwszy (1) ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości, który odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu przy ul. Wolności 37 – I piętro, sala nr 107.

o godz.: 10:00  - dz. nr 297

o godz. 10:15 – dz. nr 294

o godz. 10:30 – dz. nr 74

o godz. 10:45 – dz. nr 257

o godz. 11:00 – dz. nr 66/7

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

  1.  Nieruchomość rolna położona w miejscowości Hanki, oznaczona jako działka nr 297 obręb 0030 o powierzchni 0,7470 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi księgę wieczystą nr KO1W/00038439/5 Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym, zasięgiem dz. nr 297. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako złoża torfu i gytii. Czynsz dzierżawny - 1,9764 dt żyta, płatny rocznie w terminie do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy: 9 lat, od 1.04.2019 r. do 30.09.2028 r.
  2. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Piecnik, oznaczona jako działka nr 294 obręb 0025 o powierzchni 3,0300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi księgę wieczystą nr KO1W/00028619/8 Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym, zasięgiem dz. nr 294. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje w strefie uciążliwości drogi ekspresowej. Czynsz dzierżawny – 7,0500 dt żyta, płatny rocznie w terminie do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy: 9 lat, od 1.04.2019 r. do 30.09.2028 r.
  3. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Łowicz Wałecki, oznaczona jako działka nr 74 obręb 0035 o powierzchni 0,9108 ha, dla której Sąd Rejonowy  w Wałczu prowadzi księgę wieczystą nr KO1W/00037015/0. Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym, zasięgiem dz. nr 74. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren rolny. Czynsz dzierżawny – 2,1577 dt żyta, płatny rocznie w terminie do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy: 9 lat, od 1.04.2019 r. do 30.09.2028 r.
  4. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Łowicz Wałecki, oznaczona jako działka nr 257 obręb 0035 o powierzchni 1,9544 ha, dla której Sąd Rejonowy  w Wałczu prowadzi księgę wieczystą nr KO1W/00037015/0. Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym, zasięgiem dz. nr 74. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako złoża torfu i gytii. Czynsz dzierżawny – 5,8511 dt żyta, płatny rocznie w terminie do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy: 9 lat, od 1.04.2019 r. do 30.09.2028 r.
  5. Nieruchomość rolna położona w miejscowości Łowicz Wałecki, oznaczona jako działka nr 66/7 obręb 0035 o powierzchni 0,3527 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi księgę wieczystą nr KO1W/00037015/0. Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym, zasięgiem dz. nr 74. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren rolny. Czynsz dzierżawny – 0,6292 dt żyta, płatny rocznie w terminie do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy: 9 lat, od 1.04.2019 r. do 30.09.2028 r.

W roku 2019 1 dt żyta wynosi 54,36 zł.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:

1)      osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej,

2)      spółki  - umowę spółki,

3)      podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS,

4)      cudzoziemcy – promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli jest ona wymagana przepisami prawa,                                                                                             a) cudzoziemcy - osoby prawne – dodatkowo odpis z właściwego rejestru, uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego,                                                                                     b) pełnomocnicy – dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu sporządzone w formie aktu notarialnego,

c) osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na dzierżawę nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie ustalonej w przetargu przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:
-  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Mirosławiec                      w związku z przetargiem  na dzierżawę nieruchomości – podstawa prawna
-    art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.);

-    że znany jest im stan przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń;

Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji

Nieruchomość dzierżawiona na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, pokój nr 3, tel. (67) 259 62 66.

Ogłoszenie będzie opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu:

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij