W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 44 Burmistrza Mirosławca z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 44
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 18 kwietnia 2023 r.


w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec


Na podstawie art.13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art.35 i art. 37 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 6,art.40 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2023r. poz. 344) zarządza się co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 44
Burmistrza Mirosławca
z dnia 18 kwietnia 2023 r

.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec


I. 
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 342, położona w miejscowości  
Drzewoszewo, obręb ewidencyjny Jabłonowo 0027.
2. Powierzchnia działki: 0,0123 ha.
3. Klasyfikacja gruntu: Br-RVI
4. Księga wieczysta: KO1W/00013862/8
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak
6. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka   
funkcjonuje jako teren turystyczno-rekreacyjny.
7. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec.
8. Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
9. Cena wywoławcza: 19 000 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).
II. 
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 532, położona w Mirosławcu, 
obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001.
2. Powierzchnia działki: 0,0256 ha.
3. Klasyfikacja gruntu: RV
4. Księga wieczysta: KO1W/00037023/9
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak
6. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka 
funkcjonuje jako teren mieszkaniowy.
7. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec.
8. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz właściciela działki sąsiadującej o nr 531 (polepszenie warunków zagospodarowania działki)
9. Cena sprzedaży: 13 657 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych).
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2023 r. poz.344) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Powiadom znajomego