W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 4 BurmistrzaMirosławca zdnia 11 stycznia2023r.wsprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowicych mienie komunalne Gminy Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 4
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 11 stycznia 2023 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec


Na podstawie art. 13 ust. 1,  art. 25 ust.1, art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt. 1 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) zarządza się co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik do zarządzenia Nr 4
Burmistrza Mirosławca
z dnia 11 stycznia 2023 r.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec


I. 
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 800/1, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny 0001 Mirosławiec
2. Powierzchnia działki: 0,1602 ha
3. Księga wieczysta: KO1W/00012162/4
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka figuruje jako teren rolniczy.
6. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz użytkownika wieczystego działki sąsiadującej o nr 799 (polepszenie warunków zagospodarowania działki)
8. Cena sprzedaży: 5 900 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych).
II. 
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 802/3, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny 0001 Mirosławiec
2. Powierzchnia działki: 0,0239 ha
3. Księga wieczysta: KO1W/00012090/8
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka figuruje jako  teren mieszkaniowy.
6. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz właściciela działki sąsiadującej o nr 802/1 (polepszenie warunków zagospodarowania działki)
8. Cena sprzedaży: 16 300 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta złotych).
III. 
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 803/3, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny 0001 Mirosławiec
2. Powierzchnia działki: 0,0632 ha
3. Księga wieczysta: KO1W/00012088/1
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka figuruje jako  teren rolniczy.
6. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz właściciela działki sąsiadującej o nr 803/1 (polepszenie warunków zagospodarowania działki)
8. Cena sprzedaży: 5 200 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych).
IV. 
1. Nieruchomość lokalowa nr 4  położona w Mirosławcu  przy ul. Sprzymierzonych 31 na działce o nr geodezyjnym 361, usytuowana na I (pierwszym) piętrze  budynku wielorodzinnego o pow. użytkowej 38,90 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w częściach wspólnych i gruncie wynoszącym 98/1000.
2. Powierzchnia całkowita: lokal z pomieszczeniami przynależnymi - 57,99 m².
3. Księga wieczysta: KO1W/00024460/0.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako  tereny mieszkaniowe w strefie ochrony konserwatorskiej.
6. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz najemcy.
8. Opis lokalu mieszkalnego nr 4:
Lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze  budynku wielorodzinnego; składa się z 1 pokoju,  łazienki, kuchni o łącznej powierzchni 38,90 m² oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 19,09 m². Łączna powierzchnia lokalu z pomieszczeniem przynależnym wynosi 59,99. m².
9. Cena sprzedaży: 72 400 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych). Zgodnie z Uchwałą Nr XII/103/2015 z dnia 28 października 2015 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec najemcy przysługuje bonifikata w wysokości 75% w przypadku zapłaty jednorazowej lub 50% bonifikaty w przypadku zapłaty w ratach.
V. 
1. Nieruchomość lokalowa nr 20  położona w Mirosławcu  przy ul. Parkowej 3 na działce o nr geodezyjnym 181, usytuowana na III (trzecim) pietrze budynku wielorodzinnego o pow. użytkowej 27,73 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) oraz udziałem w częściach wspólnych i gruncie wynoszącym 195/10000.
2. Powierzchnia całkowita: lokal z pomieszczeniami przynależnymi - 30,03 m².
3. Księga wieczysta: KO1W/00013915/5.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako  tereny mieszkaniowe.
6. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz najemcy.
8. Opis lokalu mieszkalnego nr 20:
Lokal mieszkalny usytuowany jest na III (trzecim) piętrze budynku wielorodzinnego; składa się z 1 pokoju, przedpokoju, łazienki, kuchni o łącznej powierzchni 27,73 m² oraz pomieszczenia gospodarczego (piwnicy)  o pow. 2,30 m². Łączna powierzchnia lokalu z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) wynosi 30,03m².
9. Cena sprzedaży: 54 900 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych). Zgodnie z Uchwałą Nr XII/103/2015 z dnia 28 października 2015 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec najemcy przysługuje bonifikata w wysokości 75% w przypadku zapłaty jednorazowej lub 50% bonifikaty w przypadku zapłaty w ratach.
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski                      w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Powiadom znajomego