W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 109 Burmistrza Mirosławca z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiacych mienie komunalne Gminy Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 109
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 15 listopada 2022 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie komunalne Gminy Mirosławiec


Na podstawie art.13 ust. 1,art. 25 ust. 1,art.35 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2021r.poz.1899) zarządza się co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

      Załącznik do zarządzenia Nr 109                    

Burmistrza Mirosławca
z dnia 15 listopada 2022 r.
 

                                                Wykaz                                                                                      nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących            mienie komunalne Gminy Mirosławiec


I. 
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 484/1, położona w Mirosławcu, obręb ewidencyjny Mirosławiec 0001.
2. Powierzchnia działki: 0,0079 ha.
3. Klasyfikacja gruntu: Bp
4. Księga wieczysta: KO1W/00037023/9
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak
6. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka funkcjonuje jako teren mieszkaniowy w strefie ochrony konserwatorskiej.
7. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec.
8. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz właściciela działki sąsiadującej o nr 483/1 (polepszenie warunków zagospodarowania działki)
9. Cena sprzedaży: 6600 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych).
II. 
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 686/2, położona w miejscowości Hanki, obręb ewidencyjny Hanki 0030.
2. Powierzchnia działki: 0,0093 ha.
3. Klasyfikacja gruntu: RIVa
4. Księga wieczysta: KO1W/00038439/5
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak
6. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka funkcjonuje jako teren mieszkaniowy.
7. Stan prawny: własność Gminy Mirosławiec.
8. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz właściciela działki sąsiadującej o nr 23/1 (polepszenie warunków zagospodarowania działki)
9. Cena sprzedaży: 6200 zł brutto (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych).
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z2021 r. poz.1899) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Powiadom znajomego