W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zarządzenie nr 55 Burmistrza Miroslawca z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 55
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 16 czerwca  2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust 2 pkt 6 i 16 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 55
Burmistrza Mirosławca
z dnia 16 czerwca 2021 r.
                                                          WYKAZ                                                                                 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  

                 stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec 
I.
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 300/6, położona w miejscowości Piecnik, obręb 0025.
2. Powierzchnia działki: 0,0325 ha
3. Księga wieczysta: KO1W/00013857/0
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka figuruje jako droga.
6. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na poprawę  warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj dz. nr 286/5
8. Cena sprzedaży:10 500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).

II.
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek o nr 92/3, 93/2 i 94/3, położona w Mirosławcu, obręb 0001.
2. Powierzchnia działki: 0,0192 ha
3. Księga wieczysta: KO1W/00013905/2
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na poprawę  warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych  tj dz. nr 92/1, 92/2, 93/1, 94/1 i 94/2
8. Cena sprzedaży:8 500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).

III.
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 803/1, położona w Mirosławcu, obręb 0001.
2. Powierzchnia działki: 0,2232 ha
3. Księga wieczysta: KO1W/00012088/1
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka figuruje jako łąki.
6. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na poprawę  warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj dz. nr 801 i 802/1
8. Cena sprzedaży:15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 IV.
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 177/10, położona w Mirosławcu, obręb 0001.
2. Powierzchnia działki: 0,0026 ha
3. Księga wieczysta: KO1W/00032314/1
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - zbywana na rzecz inwestora (ENEA Operator) realizującego strategiczną inwestycję w zakresie sieci przesyłowej
8. Cena sprzedaży: 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski  w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego