W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 38 Burmistrza Miroslawca w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 38
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec


Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust.1 i ust 2 pkt.3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                      WYKAZ                                                                            nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących        mienie komunalne  Gminy i Miasta Mirosławiec 
I.
1. Nieruchomość lokalowa nr 1 znajdująca się na działce nr 400, położonej w Mirosławcu  przy ul. Zamkowej 11, usytuowana na parterze budynku wielorodzinnego o pow. użytkowej 26,39 m² wraz z pomieszczeniami gospodarczymi oraz udziałem w częściach wspólnych i gruncie wynoszącym 2387/10000.
2. Powierzchnia całkowita: lokal z pomieszczeniami przynależnymi - 27,93 m².
3. Księga wieczysta: KO1W/00009226/7.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz najemcy.
8. Opis lokalu mieszkalnego nr 1:
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego; składa się z 1 pokoju, wc, kuchni oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 1,54 m². Łączna powierzchnia lokalu z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 27,93 m².
9. Cena sprzedaży: 49 000  zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych). Zgodnie  z Uchwałą Nr XII/103/2015 z dnia 28 października 2015 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec najemcy przysługuje bonifikata w wysokości 75% w przypadku zapłaty jednorazowej lub 50% bonifikaty w przypadku zapłaty w ratach.

II.
 1. Nieruchomość lokalowa nr 2 znajdująca się na działce nr 400, położonej w Mirosławcu  przy ul. Zamkowej 11, usytuowana na parterze budynku wielorodzinnego o pow. użytkowej 30,94 m² wraz z pomieszczeniami gospodarczymi oraz udziałem w częściach wspólnych i gruncie wynoszącym 3369/10000.
2. Powierzchnia całkowita: lokal z pomieszczeniami przynależnymi - 39,38 m².
3. Księga wieczysta: KO1W/00009226/7.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: przetargowa.
8. Opis lokalu mieszkalnego nr 2:
Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku wielorodzinnego; składa się z 1 pokoju, wc, kuchni oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. 8,44 m². Łączna powierzchnia lokalu z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 39,38 m².
9. Cena wywoławcza: 57 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). 

III. 
1. Nieruchomość gruntowa  rolna o nr 114/3, położona w miejscowości Kalinówka, obręb 0034 Mirosławiec.
2. Powierzchnia: 1,4817 ha
3. Księga wieczysta: KO1W/00037716/4.
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako obszar rolny nieprzewidziany do intensywnej produkcji.
6. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: przetargowa.
8. Cena wywoławcza: 48 000 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych)

 Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane