W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

ZARZĄDZENIE NR 23 Burmistrza Mirosławca z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 23

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 (złącznik nr 1) podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do zarządzenia Nr 23Burmistrza Mirosławca

z dnia

 

Burmistrza Mirosławca
z dnia 26 marca 2021 r.

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

I. 

1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 729/4, położona w Mirosławcu, obręb 0001

2.  Powierzchnia działki: 0,0219 ha

3.  Księga wieczysta: KO1W/00013840/8

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren zainwestowany.

6.  Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec

7.  Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj dz. nr 733/3

8.  Cena sprzedaży: 8 500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).

II. 

1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 729/5, położona w Mirosławcu, obręb 0001

2.  Powierzchnia działki: 0,0440 ha

3.  Księga wieczysta: KO1W/00013840/8

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren zainwestowany.

6.  Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec

7.  Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj dz. nr 723 i dz. 733/2

8.  Cena sprzedaży: 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

III. 

1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 729/6, położona w Mirosławcu, obręb 0001

2.  Powierzchnia działki: 0,0280 ha

3.  Księga wieczysta: KO1W/00013840/8

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren zainwestowany.

6.  Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec

7.  Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj dz. nr 717 i dz. 733/1
8.  Cena sprzedaży: 11 500 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych).

IV. 

1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 729/7, położona w Mirosławcu, obręb 0001

2.  Powierzchnia działki: 0,0249 ha

3.  Księga wieczysta: KO1W/00013840/8

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren zainwestowany.

6.  Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec

7.  Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj dz. nr 703 i dz. 731

8.  Cena sprzedaży: 10 500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).

V. 

1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 729/8, położona w Mirosławcu, obręb 0001

2.  Powierzchnia działki: 0,0259 ha

3.  Księga wieczysta: KO1W/00013840/8

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren zainwestowany.

6.  Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec

7.  Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj dz. nr 704 i dz. 730

8.  Cena sprzedaży: 10 500 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).

VI. 

1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 987/1, położona w Mirosławcu, obręb 0001

2.  Powierzchnia działki: 0,0850 ha

3.  Księga wieczysta: KO1W/00013663/3

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren zainwestowany. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy GIŚ.6730.45.2016.DB z dnia 30 września 2016 r. działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i połączonego z nim budynku niemieszkalnego (garażowo-gospodarczego) oraz realizację przyłączy (wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazowego i WLZ elektroenergetycznego).

6.  Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec

7.  Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony

8.  Cena wywoławcza: 44 549 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złotych).

9.  Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

VII. 
1.  Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 987/5 położona w Mirosławcu, obręb 0001

2.  Powierzchnia działki: 0,0994 ha

3.  Księga wieczysta: KO1W/00013663/3

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak

5.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren zainwestowany. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy GIŚ.6730.49.2016.DB z dnia 30 września 2016 r. działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i połączonego z nim budynku niemieszkalnego (garażowo-gospodarczego) oraz realizację przyłączy (wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazowego i WLZ elektroenergetycznego).

6.  Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec

7.  Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony

8.  Cena wywoławcza: 52 095 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych).

9.  Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. ) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego