W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 74 Burmistrza Mirosławca z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 74
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 15 września 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec


Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 i 2  oraz art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) zarządza się co następuje:

§1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykaz, o którym mowa w §1 (złącznik nr 1) podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

.

Załącznik do zarządzenia Nr 74
Burmistrza Mirosławca
z dnia 15 września 2020 r.


                                                               WYKAZ                                                                                            nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne                                                      Gminy i Miasta Mirosławiec
I.
1. Nieruchomość lokalowa nr 3 położona na działce 133, położonej w Mirosławcu, przy ul Wolności 28, usytuowana na poddaszu budynku wielorodzinnego o pow. użytkowej 62,36 m² wraz                                 z pomieszczeniami gospodarczymi oraz udziałem w częściach wspólnych  i gruncie wynoszącym 1881/10000.
2. Opis lokalu mieszkalnego nr 3:
   Lokal mieszkalny usytuowany jest na poddaszu budynku wielorodzinnego, składa się z 3 pokoi,     
   kuchni, łazienki, skrytki, aneksu i komunikacji  oraz piwnicy o pow. 12,28 m²
3. Powierzchnia całkowita: lokal z pomieszczeniami przynależnymi - 74,64 m²
4. Księga wieczysta: KO1W/00005510/7
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
6. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka figuruje jako teren zainwestowany.
7. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec
8. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz najemcy.
9.  Cena sprzedaży: 102 000 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych). Zgodnie z Uchwałą nr XII/103/2015 z dnia 28 października 2015 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec najemcy przysługuje bonifikata w wysokości 75% w przypadku zapłaty jednorazowej lub 50% bonifikaty w przypadku zapłaty w ratach. 

II.
1. Nieruchomość lokalowa nr 4 położona na działce 821 położonej w Mirosławcu, przy                               ul Sprzymierzonych 42, usytuowana na I pietrze budynku wielorodzinnego o pow. użytkowej 39,60 m² wraz z pomieszczeniami gospodarczymi oraz udziałem w częściach wspólnych  i gruncie wynoszącym 2480/10000.
2. Opis lokalu mieszkalnego nr 4:
   Lokal mieszkalny usytuowany jest na I pietrze budynku wielorodzinnego, składa się z 2 pokoi,     
   kuchni i WC. 
3. Powierzchnia całkowita: lokal z pomieszczeniami przynależnymi - 37,48 m²
4. Księga wieczysta: KO1W/00010016/2
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
6. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka figuruje jako teren zainwestowany.
7. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec
8. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz najemcy.
9. Cena sprzedaży: 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Zgodnie z Uchwałą nr XII/103/2015 z dnia 28 października 2015 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec najemcy przysługuje bonifikata w wysokości 75% w przypadku zapłaty jednorazowej lub 50% bonifikaty w przypadku zapłaty w ratach. 

III.
 1. Nieruchomość gruntowa o nr geodezyjnym 661, położona w Mirosławcu Górnym, obręb 0034 zabudowana budynkiem garażu.
  2. Powierzchnia działki: 0,0018 ha.
  3. Księga wieczysta: KO1W/00019015/8
  4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak
  5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka figuruje jako teren zainwestowany.
  6. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec
  7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - dla obecnego najemcy, właściciela budynku garażu.
  8. Cena sprzedaży: 1300 zł netto (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych)
  9. Podatek VAT w wysokości 23%.
 10. Cena sprzedaży wraz z podatkiem VAT: 1599 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. ) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane