W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 51
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 2 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec


Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 i 2  oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) zarządza się co następuje:

§1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykaz, o którym mowa w §1 (złącznik nr 1) podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik do zarządzenia Nr 51
Burmistrza Mirosławca
z dnia 2 lipca 2020 r.

WYKAZ    
                                                                                                                               nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne                                          Gminy i Miasta Mirosławiec

I.
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 326/1, położona w miejscowości Drzewoszewo, obręb 0027 Jabłonowo.
2. Powierzchnia działki: 0,0284ha
3. Księga wieczysta: KO1W/00013864/2
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - brak
5. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny: własność Gminy i Miasta Mirosławiec
7. Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony.
8. Cena wywoławcza: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. ) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane