W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 97 Burmistrza Mirosławca z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Wersja strony w formacie XML
ZARZĄDZENIE NR 97
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 2 października 2019 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
 Na podstawie art. 13 ust 1, art. 25 ust. 1  art. 35 i art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. nieruchomości i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.
Załącznik do zarządzenia Nr 97
Burmistrza Mirosławca
z dnia 2 października 2019 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
I.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00013840/8
2. Działka  nr 729/4 położona w Mirosławcu, obręb 0001.
3. Powierzchnia działki: 0,0219 ha.
4. Nieruchomość gruntowa.
5.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony.
8. Cena wywoławcza  – 9 500 zł  (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych)
II.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00013840/8
2. Działka  nr 729/5 położona w Mirosławcu, obręb 0001.
3. Powierzchnia działki: 0,0440 ha.
4. Nieruchomość gruntowa.
5.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - jako działka uzupełniająca dla właściciela działek nr 723 i 733/2
8. Cena sprzedaży – 14 500 zł  (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych)

III.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00013840/8
2. Działka  nr 729/6 położona w Mirosławcu, obręb 0001.
3. Powierzchnia działki: 0,0280 ha.
4. Nieruchomość gruntowa.
5.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - jako działka uzupełniająca dla właściciela działek nr 717 i 733/1
8. Cena sprzedaży – 10 500 zł  (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych)

IV.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00013840/8
2. Działka  nr 729/7 położona w Mirosławcu, obręb 0001.
3. Powierzchnia działki: 0,0249 ha.
4. Nieruchomość gruntowa.
5.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - jako działka uzupełniająca dla właściciela działek nr 703 i 731
8. Cena sprzedaży – 9 500 zł  (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych)
V.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00013840/8
2. Działka  nr 729/8 położona w Mirosławcu, obręb 0001.
3. Powierzchnia działki: 0,0259 ha.
4. Nieruchomość gruntowa.
5.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - jako działka uzupełniająca dla właściciela działek nr 729/8 i 730
8. Cena sprzedaży – 9 500 zł  (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych)

VI.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00019015/8
2. Działka  nr 615 położona w Mirosławcu, obręb 0001.
3. Powierzchnia działki: 0,0021 ha.
4. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu. ( Budynek stanowi własność osoby fizycznej)
5.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny nieruchomości gruntowej:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - dla właściciela budynku garażowego posadowionego na działce.
8. Cena sprzedaży – 1 300 zł netto (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).
9. Do podanej ceny zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23%.

VII.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00009479/5
2. Nieruchomość lokalowa nr 4 znajdująca się w Mirosławcu przy ul. Wałeckiej 16, usytuowana na poddaszu budynku wielorodzinnego o pow. użytkowej 37,60 m²  wraz z pomieszczeniami gospodarczymi oraz udziałem w częściach wspólnych i gruncie 1545/10000.
3. Powierzchnia całkowita: lokal z pomieszczeniami przynależnymi - 43,45 m²
4.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako teren zainwestowany.
5. Stan prawny nieruchomości:  współwłasność Gminy i Miasta Mirosławiec (udział w częściach wspólnych i działce 1545/10000)
6. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz najemcy.
7. Opis lokalu mieszkalnego nr 4:
Lokal mieszkalny usytuowany na poddaszu budynku; składa się z 2 pokoi, łazienki, kuchni oraz pomieszczenia gospodarczego o pow. użytkowej 5,85 m². Łączna powierzchnia użytkowa wynosi: 43,45 m².
8. Cena sprzedaży – 56 500 zł  (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych). Zgodnie         z Uchwałą nr XII/103/2015 z dnia 28.10.2015 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec najemcy przysługuje bonifikata w wysokości 75% w przypadku zapłaty jednorazowej lub 50% w przypadku zapłaty w ratach.

 Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zn.) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane