W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 30 Burmistrza Mirosławca z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 39
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Na podstawie art. 13, art. 25, art. 34 ust. 1 pkt 3 oraz art. 35 i art 37 ust. 1 i  ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. budownictwa i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 39
Burmistrza Mirosławca
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących mienie komunalne
Gminy i Miasta Mirosławiec
I.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00018429/6
2. Działka  nr 591/1 położona w Mirosławcu, obręb 0001.
3. Powierzchnia działki: 0,1555 ha.
4. Nieruchomość gruntowa.
5.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony.
8. Cena wywoławcza –78 000 zł  (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych).

II.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00013857/0
2. Działka  nr 300/1 położona w Piecniku, obręb 0025.
3. Powierzchnia działki: 0,0267 ha.
4. Nieruchomość gruntowa.
5.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako droga.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - jako działka uzupełniająca dla właściciela (właścicieli) dz. 285/4
8. Cena sprzedaży – 10 500 zł  (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych)

III.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00013857/0
2. Działka  nr 300/3 położona w Piecniku, obręb 0025.
3. Powierzchnia działki: 0,0018 ha.
4. Nieruchomość gruntowa.
5.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako droga.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - jako działka uzupełniająca dla właściciela (właścicieli) dz. 286/5
8. Cena sprzedaży – 7 500 zł  (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych)

IV.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00013857/0
2. Działka  nr 300/4 położona w Piecniku, obręb 0025.
3. Powierzchnia działki: 0,0933 ha.
4. Nieruchomość gruntowa.
5.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako droga.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - jako działka uzupełniająca dla właściciela (właścicieli) dz. 287/3
8. Cena sprzedaży – 30 000 zł  (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

V.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00013840/8
2. Działka  nr 210/2 położona w Mirosławiec, obręb 0001.
3. Powierzchnia działki: 0,0052 ha.
4. Nieruchomość gruntowa.
5.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: zamiana ze współwłaścicielami działek o nr 202/1 i 202/3.
8. Cena sprzedaży – 2 416 zł  (słownie: dwa tysiące czterysta szesnaście złotych)

VI.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00016864/3
2. Nieruchomość lokalowa nr 1 znajdująca się w Mirosławcu, przy ul. Zamkowej  31A, usytuowana na działce nr 506, w budynku wielorodzinnym o powierzchni użytkowej 73,20 m2  wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz udziałem w częściach wspólnych  nieruchomości oraz gruncie w wysokości 622/1000.
3. Powierzchnia całkowita: lokal z pomieszczeniami przynależnymi - 96,85 m2
4.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako teren zainwestowany.
5. Stan prawny nieruchomości:  współwłasność Gminy i Miasta Mirosławiec.
6. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - na rzecz obecnego najemcy.
7. Opis lokalu mieszkalnego nr 1:
Lokal mieszkalny nr 1 usytuowany jest na parterze budynku dwurodzinnego, składa się z 3 pokoi, łazienki, kuchni, wiatrołapu oraz pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej 23,65 m2  jako pomieszczenia przynależnego
8. Cena sprzedaży – 112 000 zł   - (słownie: sto dwanaście  tysięcy złotych ):
 - cena sprzedaży z uwzględnieniem 75% bonifikaty przy zapłacie ceny jednorazowo wynosi - 28 000  zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych)
- cena sprzedaży  przy zastosowaniu 50% bonifikaty w przypadku zapłaty w ratach wynosi 56 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

VII.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00038529/3
2. Działka  nr 271 położona w Bronikowie, obręb 0027.
3. Powierzchnia działki: 0,0075 ha.
4. Nieruchomość gruntowa.
5.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako teren zainwestowany.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: zamiana z właścicielem działki o nr 272/3
8. Cena sprzedaży – 2 199 zł  (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

VIII.
1. Księga wieczysta nr KO1W/00037016/7
2. Działka  nr 980/15 położona w Mirosławcu, obręb 0001.
3. Powierzchnia działki: 0,0021 ha.
4. Nieruchomość gruntowa.
5.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec działka figuruje jako teren pieszo-jezdnych komunikacji publicznej.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa - jako działka uzupełniająca dla właściciela (właścicieli) dz. 460/1
8. Cena sprzedaży – 3 500 zł  (słownie:  trzy tysiące pięćset złotych).
9. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony 23% VAT. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane