W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 105 Burmistrza Mirosławca w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

ZARZĄDZENIE NR 105
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec
Na podstawie art. 35 i art 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. budownictwa i planowania przestrzennego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.
Załącznik do zarządzenia Nr 105
Burmistrza Mirosławca
z dnia 6 grudnia 2018 r.

1. Księga wieczysta nr KO1W/00037015/0
2. Działka  nr 91/2 położona w Łowiczu Wałeckim, obręb 0035.
3. Powierzchnia działki: 0,0343 ha.
4. Nieruchomość rolna.
5.W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec  działka figuruje jako teren zaiwestowany.
6. Stan prawny nieruchomości:  własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
7. Forma sprzedaży: bezprzetargowa, na rzecz własciciela działki przyległej nr 92/1
8. Cena sprzedaży – 19 500 zł  (słownie:dziewiętnaście tysięcy pięćset zł.) Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami           ( Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie, mogą składac wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.Zarządzenie 105


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane