W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Petycja w sprawie postępowania z odpadami

*Petycja odrębna: 
Wnosimy petycję do Kierownika JST o umieszczenie na Oficjalnej Stronie WWW Gminy lub w BIP -  infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu).  (infografika dostarczona przez Zamawiającego) - vide załącznik.


Zdaniem wnoszącego - niniejsze pismo należy go procedować dwutorowo w trybie ustawy o petycjach i ustawy o dostępie do inf. publicznej  - dla zmniejszenia marnotrawstwa papieru i procedur biurokratycznych wniosek i petycję przesyłamy en-bloc - w jednym piśmie.  


*Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek  i odrębną petycję   - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  
W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) 


Aby zachować pełną jawność i transparentność działań w trybie art. 8 Ustawy o petycjach - wnosimy o opublikowanie treści petycji  na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) – na co petycjodawcy niniejszym wyrażają zgodę. 
Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.   
Korespondując z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. 2022 poz. 902) - zdaniem wnioskodawcy - dane te powinny być ad hoc dostępne w Urzędzie – i ich kompletacja  nie wymaga działań związanych z długotrwałym ich przetwarzaniem oraz  dane te   wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro publico bono - nawiązując osnowy powyższego wniosku. 


 
§7) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) – poczty elektronicznej: termomodernizacja@samorzad.pl i srodowisko@producencistyropianu.pl
§8) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres termomodernizacja@samorzad.pl i srodowisko@producencistyropianu.pl
§9) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590) 
 
 
Współwnioskodawca:
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
ul. Puławska 72 lok. 1
02-603 Warszawa
srodowisko@producencistyropianu.pl


 
Współwnioskodawca: 
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 
www.gmina.pl     www.samorzad.pl 
 

Odpowiedź na petycję

Mirosławiec, 05.09.2022 roku
S.152.1.2022.MS

Współwnioskodawca
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
ul. Puławska 72/1
02-603 Warszawa
srodowisko@producencistyropianu.pl

Współwnioskodawca
Szulc – Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
termomodernizacja@samorzad.pl

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o petycjach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ) w odpowiedzi na petycję przesłaną drogą elektroniczną w dniu 18 lipca  2022 r. skierowaną do Burmistrza Mirosławca w sprawie umieszczenia infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu) na oficjalnej stronie internetowej Gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu  informuję,  że petycja została rozpatrzona negatywnie. 

Uzasadnienie

W dniu 18 lipca 2022 r. wpłynęła do Burmistrza Mirosławca petycja  złożona przez Szulc-Efekt sp. z o.o. oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu dotycząca umieszczenia infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu) na oficjalnej stronie internetowej Gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

Po przeanalizowaniu petycji  informuję, że przedmiotowa infografika nie może zostać umieszczona na naszych stronach internetowych. Przedstawione materiały nie spełniają zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzonej w Gminie Mirosławiec, które określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - uchwała Nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2020 r. oraz w Zarządzeniu Burmistrza Mirosławca w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Zarządzenie Nr 54 z 21 lipca 2020 r.   
Wobec powyższego Państwa petycja została rozpatrzona negatywnie.    

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.   o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Z up. Burmistrza 
Sekretarz Gminy Mirosławiec  
Monika Stąporek  

Załączniki

Powiadom znajomego