W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Petycja w sprawie przekazania treści do szkół


--- Treść przekazanej wiadomości ---Temat:
Prośba / Petycja - Program edukacyjny "Przygotujmy lepszy świat"
Data:
Mon, 16 Aug 2021 10:17:44 +0200
Nadawca:
zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach
Odpowiedź-Do:
zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach
Adresat:
urzad@miroslawiec.pl <urzad@miroslawiec.pl>

W związku z uzasadnionym interesem społecznym - składamy na ręce Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów - poniższą petycję-prośbę, wnosząc o podjęcie następującego działania: 
W tym miejscu możesz zweryfikować wygląd tej wiadomości.

———————————

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej: JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)

W związku z uzasadnionym interesem społecznym - składamy na ręce Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów - poniższą petycję-prośbę, wnosząc o podjęcie następującego działania: 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w nawiązaniu do art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta) - o przekazanie poniższego tekstu/petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych, w tym Zespoły Szkół. Fakultatywnie prosimy również o przekazanie petycji do szkół podstawowych oraz Zespołów Szkół prywatnych - miejscowo właściwych dla terenu Gminy.

Poniższa poruszana tematyka dotyczy także wymogów art. 3 ust. 3 Ustawy o petycjach.
———————————

Z radością zawiadamiamy, że wystartował program edukacyjny pod hasłem „Przygotujmy lepszy świat”, adresowany do klas 1-3 szkół podstawowych.

Ma on na celu uświadomienie dzieciom w lekkiej, ciekawej i angażującej formie, że codzienne wybory żywieniowe przekładają się zarówno na ich zdrowie, jak i dobro środowiska, w którym żyjemy.

Specjalnie przygotowane interaktywne materiały edukacyjne i scenariusze lekcji pozwolą na realizację podstawy programowej – w wygodny dla nauczycieli i atrakcyjny dla uczniów sposób.

W ramach programu dzieci będą zdobywać nie tylko wiedzę, ale też praktyczne umiejętności – przygotowując oparte na składnikach roślinnych posiłki.

Szkoły mają szansę również na zdobycie atrakcyjnych nagród:

wyjazdu na zieloną szkołę,
workoplecaków 
szkolenia dla pracowników/podmiotów obsługujących szkolną stołówkę

Wszystkie szkoły, które się zgłoszą otrzymają także również zestaw ziaren do hodowli roślin. 
________ 
Materiały programu oraz regulamin dostępne są na stronie https://www.przygotujmylepszyswiat.pl/ 

———Część do przekazania do Szkół—————————————
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej/Zespołu Szkół
Szanowni Państwo,

 Po kolejnym trudnym roku szkolnym nadszedł dla wszystkich zasłużony czas wakacji i wypoczynku. Mamy nadzieję, że będzie on dla Państwa oraz Państwa wychowanków bezpieczny, zdrowy i beztroski oraz pozwoli zregenerować siły przed wyzwaniami kolejnego roku! 

Przygotowaliśmy na niego niezwykłą akcję, 
do udziału w której chcielibyśmy zaprosić Państwa szkołę. 

Realizujemy program edukacyjny pod hasłem 
 „Przygotujmy lepszy świat”, 
adresowany do klas 1-3 szkół podstawowych.
Ma on na celu uświadomienie dzieciom w lekkiej, ciekawej i angażującej formie, że codzienne wybory żywieniowe przekładają się zarówno na ich zdrowie, jak i dobro środowiska, w którym żyjemy. 

Specjalnie przygotowane, interaktywne materiały edukacyjne i scenariusze lekcji pozwolą na realizację podstawy programowej – w wygodny dla nauczycieli i atrakcyjny dla dzieci sposób. Będą nie tylko edukować, ale w praktyczny sposób inspirować do korzystnej zmiany zwyczajów żywieniowych i częstszego sięgania po pokarmy pochodzenia roślinnego. 

Program objęty jest patronatem ProVeg – międzynarodowej organizacji promującej zdrową, opartą na składnikach roślinnych dietę, a materiały przygotowane przez doświadczonych ekspertów ds. żywienia oraz pedagogów. 
Najbardziej aktywne szkoły, które wezmą udział w programie, będą miały szansę wygrać bardzo atrakcyjne nagrody o wartości do 27 000 zł każda. 

Materiały na temat programu dostępne są na stronie 
 
Zapisy już się rozpoczęły!

Do zobaczenia!
Organizator programu „Przygotujmy lepszy świat”
 
Jako podstawę naszej prośby przystąpienia do akcji - prosimy o przyjęcie trybu określonego w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10).

Odpowiedź:

URZĄD MIEJSKI   
W MIROSŁAWCU                                                                           Mirosławiec, 26.08.2021 r.  

S.152.3.2021.MS

Program dla Szkół
Zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach

W dniu 16 sierpnia 2021 r. do Burmistrza Mirosławca  wpłynęła petycja dotycząca przekazania tekstu petycji do wszystkich podległych gminie szkół. 

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.

W wyniku analizy petycji stwierdzono, że nie spełnia ona wymogów określonych w art. 4 ust. 1 i ust.2 przedmiotowej ustawy, tj. nie został oznaczony podmiot wnoszący petycję oraz osoba reprezentująca tenże podmiot, a także nie wskazano miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami informuję, że na podstawie art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy przedmiotowa petycja pozostaje bez rozparzenia.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza
Monika Stąporek
Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec                                                                        

Załączniki

Powiadom znajomego