W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Petycja dotycząca udziału w konkursie "Podwórko Nivea"

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)
Dyrektor Szkoły Podstawowej*
Dyrektor Domu Kultury/Ośrodka Sportu (…)*   

 Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej   (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1173, 2320)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)   - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) 

 §1) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach  - wnosimy petycję do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021
- szczegóły pod - https://podworko.nivea.pl

Preambuła Wniosku:

W naszym mniemaniu, petycja dotyczy wartości związanych z życiem zbiorowym. 

 Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach - nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz lokalnych decydentów i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych - w kontekście art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  
Osnowa Petycji: 

Niniejszym, wnosimy o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko NIVEA.

Warunkiem przystąpienia do wzmiankowanego konkursu jest dysponowanie terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2. 

Kierownik JST (Wójt/Burmistrz/Prezydent/Dyrektor Szkoły/ Osoby zarządzające*) dysponując odpowiednim terenem może zwrócić się pomoc organizacyjną do lokalnych społeczności jak np.: dom kultury, świetlica, grupa rodziców itp. 
Dodatkowo:
§ 2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy  o petycjach w nawiązaniu do art. 241 oraz 243 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta/Burmistrza/Prezydenta)  przekazanie niniejszego tekstu/petycji   - do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół), które mogą dysponować  terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2. (szczegóły pod adresem URL https://podworko.nivea.pl ) 
Fakultatywnie – jako podstawa przekazania petycji do Dyrektorów Szkół / Ośrodków Kultury i Sportu -  miejscowo właściwych dla terenu gminy – może również służyć art. 65 §1 KPA.  
§ 3) Efektem przystąpienia Gminy/Szkoły Podstawowej/Ośrodka Kultury i Sportu/Domu Kultury    do konkursu  może być sfinansowanie przez podmiot komercyjny  budowy, jednego z 20 rodzinnych Placów Zabaw.
Wartość każdego z placów zabaw to aż 250 tys. zł.  brutto wartości rynkowej. 
Podobnie – jak w latach ubiegłych -  aby wyrównać szansę mniejszych miejscowości - Organizator - podzielił Adresatów na 3 koszyki:
1)  Lokalizacje do 20 tys. mieszkańców;
2)  Lokalizacje od 20 do 60 tys. mieszkańców; 
3)  Lokalizacje powyżej 60 tys. mieszkańców.

Każdy zarejestrowany Podmiot, który przystąpi do akcji uzyska ponadto gwarantowane konspekty edukacyjne - szczegóły pod https://podworko.nivea.pl
Uproszczono również znacznie - procedurę zgłoszenia lokalizacji – w 3 intuicyjnych krokach - szczegóły pod https://podworko.nivea.pl
Przedmiotowy plac zabaw znajdzie się w majątku Gminy/Szkoły  oraz przyczyni się do wzbogacenia infrastruktury Gminy związanej z terenami rekreacyjnymi -  szczegóły pod https://podworko.nivea.pl
§4) Załączamy niezbędne materiały, list przewodni, Regulamin Konkursu Podwórko NIVEA, wizualizacje podwórka. 
Formularz zgłoszeniowy online znajduje się pod adresem URL: https://podworko.nivea.pl
W przypadku twierdzącej odpowiedzi na naszą petycję wystarczy zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie wzmiankowanego formularza online.
Fakultatywnie - Jednostka, aby zwiększyć swoje szanse uzyskania jednej z nagród głównych - może zrealizować krótki film (ok. 3 minuty) o tematyce związanej z naszym Konkursem oraz zamieścić film za pomocą rzeczonego formularza, a także przekazać Organizatorowi prawa autorskie do Filmu - stosownie do przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Stosowne klauzule w tej mierze - znajdują się w rzeczonym formularzu online. 
Dla Państwa informacji załączamy również kilka zdjęć z jednego z ponad 250  wybudowanych Placów Zabaw w ramach edycji Konkursu “Podwórko Nivea” w 2012, 2015, 2016, 2017  2018  2019, 2020 r. 
Reasumując, w ścisłym kontekście wcześniejszych pytań, w trosce o pielęgnację wartości rodzinnych, wnosimy petycję  - na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z  241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - o rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane (finansowane) przez osobę trzecią (firmę komercyjną) - Rodzinnego Miejsca Zabaw - Podwórko NIVEA, które po oddaniu do użytku stałyby się własnością społeczeństw lokalnych. 
Wspomniana firma komercyjna wykonałaby takie działania non profit w ramach prowadzonych dla dobra społecznego programów (szczegóły w załączonych materiałach oraz w materiałach, które zostały już dostarczone do JST za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
Budowa “Podwórka NIVEA” -  byłby całkowicie sfinansowana przez Firmę Nivea sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na obszarach przygotowanych i przekazanych przez JST.
Jeszcze raz zaznaczamy, że zakup i montaż urządzeń jest finansowany przez Firmę NIVEA sp. z o.o. w ramach ogłoszonego Konkursu ,,Podwórko NIVEA” - edycja 2021.  Jest to już siódma nasza akcja tego typu. 
Zaznaczamy, że chcemy działać w pełni lege artis - zatem będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi - dotyczące finalizacji przedsięwzięcia - zgodnie ze stosowanymi przez Urząd/Szkołę/OSiR/Dom Kultury  zasadami, z zachowaniem zasad konkurencyjności i wszelkich niezbędnych procedur.
Obecnie prowadzony Konkurs ,,Podwórko NIVEA” jest kontynuacją akcji z lat ubiegłych, które cieszyły się ogromną popularnością wśród społeczności lokalnych. 

Podsumowując ideą powyższego zapytania jest uwzględnienie petycji mającej na celu rozpatrzenie możliwości ewentualnego wspólnego stworzenia, nowych, bezpiecznych Rodzinnych Miejsc Zabaw - "Podwórko NIVEA" -  na terenie całej Polski.
Zgodnie z Regulaminem - poprawnie zgłoszone lokalizacje zostaną zarejestrowane/opublikowane na oficjalnej stronie Konkursu https://podworko.nivea.pl
Po zakończeniu procesu rejestracji, na podstawie warunków konkursu  zostaną wybrane JST/Szkoły/OSiR/Domy Kultury, w których Nivea sp. z o.o. wybuduje „Podwórko NIVEA” (Rodzinne Miejsce Zabaw)
Oczywiście założeniem programu jest pełna jawność i przejrzystość działań, tak aby wszystkie czynności, począwszy od niniejszego wniosku, skończywszy na finalizacji projektu (powstaniu Podwórka NIVEA -  dla Społeczności Lokalnej/Szkoły - odbywały się z pełnym poszanowaniem prawa, stąd szczegółowe warunki konkursu publikowane są pod adresem https://podworko.nivea.pl
W razie ewentualnych pytań co do merytoryki konkursu - wszelkich informacji udziela Infolinia Organizatora Konkursu „Podwórko NIVEA" pod nr tel. (22) 699-90-66, chat oraz formularz kontaktowy na stronie konkursowej
Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 
§6) Wnosimy aby odpowiedź znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: rodzinnemiejsca@samorzad.pl
§7) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres rodzinnemiejsca@samorzad.pl
Na mocy przepisów Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej -  do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - identyfikujący nadawcę ( Współwnioskodawcę) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona została w załączonym pliku.
Komentarz: 

Naszymi działaniami - staramy się - w miarę możliwości - uczestniczyć w podnoszeniu poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb Wspólnot Lokalnych, poprzez rozwój odnośnej infrastruktury - w szczególności przeznaczonej dla Młodzieży, Dzieci i Rodzin. 
Art. 225 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:
"§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.
§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku".
Mamy nadzieję, że potraktuje Państwo niniejszą petycję - jako dotyczącą rozwoju poziomu życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego. (wkład w rozwój kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych, etc) 
w załączeniu - stosowne dossier formalne 
Współwnioskodawca:
Organizator konkursu „Podwórko NIVEA”
Xs - Events Sp. z o. o. Sp. k 
ul. Morszyńska 55
02-916 Warszawa
Współwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp zoo 
Prezes Zarządu:  Adam Szulc 
KRS: 0000059459
04-051 Warszawa
ul. Poligonowa 1
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
www.gmina.pl    
Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: rodzinnemiejsca@samorzad.pl 
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.
Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  


ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ:

Urząd Miejski w Mirosławcu                                                                               Mirosławiec, 08.04.2021 r.
S.152.2.2021.MS

1)     Adam Szulc 
Prezes Zarządu                                                                                         Szulc-Efekt Sp. z o.o. 
ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa
2)     Xs-Events Sp z o.o. Sp.k.  
ul. Morszyńska 55 02-916   Warszawa     rodzinnemiejsca@samorzad.pl     

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o petycjach  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w odpowiedzi na petycję z dnia 1 kwietnia 2021 r. skierowaną do Burmistrza Mirosławca dotyczącą przystąpienia przez Gminę Mirosławiec do konkursu w ramach programu „Podwórko NIVEA” – edycja 2021 i w związku z tym rozpatrzenie możliwości powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonane i finansowane przez osobę trzecią (firmę komercyjną) – Rodzinnego Miejsca Zabaw – Podwórko NIVEA, które po oddaniu do użytku stałoby się własnością Gminy    informuję, iż petycja została rozpatrzona negatywnie.  

Uzasadnienie 

W dniu 1 kwietnia 2021 r. wpłynęła do Burmistrza Mirosławca petycja złożona przez Szulc-Efekt sp. z o.o. oraz Xs-Events sp. z o.o. Sp.k. dotycząca przystąpienia Gminy Mirosławiec do konkursu organizowanego w ramach programu „Podwórko NIVEA” – edycja 2021. Nagrodą dla gminy, która wygra  w konkursie ma być Rodzinne Miejsce Zabaw - Podwórko NIVEA, które po oddaniu do użytku stanie się własnością społeczeństwa lokalnego. Uzyskanie  nagrody byłoby możliwe w wyniku zdobycia największej ilości głosów w kraju wśród 20 planowanych lokalizacji                w głosowaniu internetowym internautów  oraz fakultatywnie w ścieżce jurorskiej  (5 pierwszych miejsc)  po zgłoszeniu   3 –min. filmu o tematyce związanej z przedmiotowym konkursem oraz po spełnieniu przez Gminę wymogów określonych w Regulaminie konkursu, m. in. dysponowanie terenem pod zabudowę nie mniejszym niż 400 m2.
W petycji wniesiono również o jej przekazanie do dyrektorów szkół i ośrodków kultury, w których do dyspozycji byłby teren pod zabudowę nie mniejszy niż 400 m2.
Po przeanalizowaniu petycji  informuję, że Gmina nie przystąpi do powyższego konkursu ze względu na brak przygotowanej na ten cel lokalizacji, co do której w regulaminie konkursu wyznaczono określone warunki. Wobec powyższego nie jest w stanie złożyć w stosownym terminie oświadczenia, które jest wymagane przy zgłoszeniu lokalizacji podwórka.
Ponadto przekazanie petycji do dyrektorów szkół i ośrodka kultury byłoby bezprzedmiotowe, ponieważ w/w placówki funkcjonujące na terenie Gminy również nie dysponują terenem, który spełniałby wymogi wskazane w Regulaminie konkursu.

Gmina realizując swoje zadania związana jest przepisami ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305). W związku z tym w zakresie lokalizacji inwestycji  jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana m.in. do prowadzenia zadań inwestycyjnych wyłącznie na terenach, których jest właścicielem i wobec których nie ma żadnych roszczeń.
Lokalizacja wnioskowanego przedsięwzięcia winna być zgodna z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz.112). W związku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zdecydowanej większości obszaru gminy Mirosławiec na lokalizację przedsięwzięć wydaje się decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dokonuje się weryfikacji zgodności z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Na dzień dzisiejszy Gmina nie jest w stanie wskazać lokalizacji zgodnie z w/w przepisami prawa.  
Wobec powyższego Państwa petycja została rozpatrzona negatywnie.    

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Z up. Burmistrza Mirosławca                                                                              Monika Stąporek
Sekretarz Gminy Mirosławiec

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego