W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

petycja w sprawie ustalenia terminu spotkania dot. elektronizacji zamówień publicznych

                                                                                                                                    Poznań, 03.09.2019

zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach

 

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-mail ! - pod którym odebrano niniejszy wniosek.


Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 

Preambuła Wniosku:

W listopadzie 2018 r.  pytaliśmy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - o średnią ilość oferentów przypadających na jedno postępowanie - biorąc pod uwagę wszystkie postępowania prowadzone przez Urząd w ramach kwot powyżej 10 tys. pln.

Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi -  istnieją Jednostki, w których w ramach postępowań o zamówienia publiczne - średnia ilości oferentów przypadających na jedno postępowanie  - wynosi 1 ! - sic!

Do tego wyniki średnie krajowe również nie napawają optymizmem, gdyż średnia ilość ofert w postępowaniach zgodnych z Pzp wyniosła zaledwie 2,19 oferty na postępowanie (czytaj więcej).

Operator zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach partner merytoryczny wniosku – posiada sprawdzone rozwiązania w zakresie  elektronizacji postępowania w progu krajowym, unijnym oraz zakupów regulaminowych, a ich zastosowanie pozwala osiągając określone korzyści:

❏      przetargi w progu unijnym - wyższa średnia złożonych ofert niż na miniPortalu, a co za tym idzie większa skuteczność i mniej powtórzonych przetargów (do tej pory ponad 5000 postępowań elektronicznych i brak odwołań wykonawców do KIO z tytułu źle działającego systemu !),

❏      przetargi w progu krajowym - można realizować tę procedurę dając wybór wykonawcy, czy składa ofertę papierowo, czy elektronicznie. Więcej ofert jest składanych elektronicznie, a postępowania prowadzone w ten sposób są rekomendowane przez UZP (szczegły pisma z UZP możemy przedstawić na spotkaniu),

❏      zakupy regulaminowe - poligon doświadczalny przed pełną elektronizacją, który prowadzi do utransaprenteninia procesów, ułatiwa procedury wykonawcom oraz oszczędza środki publiczne jednostki.


Zdaniem Wnioskodawcy:

Dzięki działaniom sfer Rządowych (w skali makro) w ostatnim czasie sytuacja ulega  poprawie, 6 stycznia 2018 r., na mocy uchwały Nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 12) ustanowiony został Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.


Przyjęty Program stanowi rezultat prac Centralnego Biura Antykorupcyjnego, podjętych na skutek uzgodnień pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, będącym podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie i realizację RPPK na lata 2014–2019, a Ministrem – Koordynatorem Służb Specjalnych.


Wnioskodawcę - jak każdego Obywatela  bardzo cieszą tego typu działania systemowe, które z pewnością (jak jest to w założeniu) przyczynią się do ograniczenia zjawisk korupcji.


Wniosek:

§1.1)  - w związku z art. 10a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2018.1986 t.j. z 2018.10.16) [pełna elektronizacja zamówień] biorąc pod uwagę powyższe oraz istniejący w tym obszarze szczególnie uzasadniony interes społeczny pro publico bono 

- wnosimy o wyznaczenie przez Kierownika JST - terminu rozmowy telefonicznej lub spotkania z naszym ekspertem, który ex professo - podzieli się uwagami i złoży wniosek optymalizacyjny dotyczący problematyki wdrożenia rzeczonego przepisu w gminach.

 

O ważkości przedmiotowej tematyki świadczą odpowiedzi uzyskane przez nas w listopadzie  2018 r., w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z rzeczonych odpowiedzi wynika wyraźnie że gros Urzędów (szczególnie w gminach wiejskich) jest jeszcze nieprzygotowanych na pełną elektronizację zamówień.

Na poparcie tej tezy pozwalamy sobie przypomnieć, że Ustawodawca już raz przesuwał rzeczone vacatio legis – najprawdopodobniej – jak zresztą informowały media – z powodu sygnałów płynących od Adresatów wzmiankowanego przepisu. 


Nasze doświadczenie wynika z wieloletniego zajmowania się rzeczoną problematyką oraz z odpowiedzi uzyskanych od gmin w tym przedmiocie - w listopadzie 2018 r. - pytaliśmy inter alia o słabe i mocne strony związane z wdrożeniem tego typu systemu.

Jak ważki z punktu widzenia uzasadnionego interesu pro publiko bono jest to temat - wynika choćby z faktu, że (jak informują media) Ustawodawca przesunął vacatio legis dot. wzmiankowanego przepisu (obecnie styczeń 2020 r.).


§2) Wnosimy o udzielenie odpowiedzi z wyznaczeniem rzeczonego terminu - na zwrotny adres e-mail: zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach z chęcią spotkania w celu omówienia propozycji elektronizacji w Państwa jednostce. Spotkanie jest bezpłatne i niezobowiązujące.


Dodatkowo jeżeli po bezpłatnym  spotkaniu konsultacyjnym zdecydowaliby się Państwo uruchomić nasz system wraz z naszą usługą wsparcia w ciągu dwunastu miesięcy nie przyniesie Państwa jednostce dwa razy więcej oszczędności niż wydali Państwo na nasze usługi to operator zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach  zwróci Państwu 100% pobranych opłat łącznie z kosztami szkoleń.Współwnioskodawca:  zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach

Wójt/Burmistrz/Prezydent 

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-mail ! - pod którym odebrano niniejszy wniosek.


Dotyczy wniosku - dostarczonego do JST w dniach 09-12 sierpnia  - 2019 r. - w sprawie elektronicznych platform zakupowych 


§1) Ze względu na:  z jednej strony dużą ilość odpowiedzi jakie otrzymaliśmy oraz z drugiej strony pewne niezrozumienie naszych dobrych intencji pro publico bono - chcieliśmy wyjaśnić intencje wnioskodawcy.


Obiecujemy, że będziemy w miarę możliwości dalej wypełniać nasz obowiązek - sanacji struktur administracji publicznej - do którego namawia Ustawodawca w art. 241 KPA -  scilicet: 

“Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności."


Gminom, które już wyznaczyły termin spotkania  - dziękujemy - postaramy się sprostać tak dużemu zainteresowaniu. 

Informujemy jednocześnie, że Gminy, które jeszcze nie odpowiedziały  na nasze wcześniejsze pismo dotyczące elektronizacji zamówień - mogą nie odpowiadać 

Jeśli kogoś wprowadziliśmy w zakłopotanie naszym wnioskiem to chcieliśmy przeprosić.§2) Późnym wieczorem 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nową Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

12 września 2019 r. na Oficjalnej Stronie WWW Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości - opublikowano główne założenia nowej ustawy, której vacatio legis kończy się 1 stycznia 2021 r. 

Jak wynika z artykułu opublikowanego na Oficjalnej Stronie WWW Ministerstwa:

“ (…) Uchwalenie nowego PZP to bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców i polskiej gospodarki. Nasza ustawa odpowiada na kluczowe bolączki obecnego systemu. Zasada efektywności spowoduje, że zamawiający nie będą przywiązywać uwagi tylko do najniższej ceny, ale będą również uwzględniali jakość towarów i usług, czy ich znaczenie dla środowiska. Pozwoli to odnaleźć się na rynku małym przedsiębiorcom, którzy oferują dobre usługi, ale nie są w stanie konkurować niską ceną – mówi minister Jadwiga Emilewicz (…) ”


Pismo jest istotne także w związku z tym  Art. 2.2 Nowego Prawa Zamówień Publicznych nakłada na jednostki nowy obowiązek dla postępowań powyżej 50.000 złotych, a nie przekraczające 130.00 złotych (tzw. zamówienia "bagatelne"). Zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach   ten nowy obowiązek ustawowy wspiera.


Obecnie nasza praca dotycząca promowania przejrzystych, transparentnych i promujących zwiększanie uczciwej konkurencji -  rozwiązań dotyczących 

elektronizacji zamówień publicznych - może stać się spokojniejsza i odpowiadająca oczekiwaniom zarówno JST jak i Ustawodawcy. 


Jeszcze raz dziękujemy z uzyskane odpowiedzi.


Zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach 
                                                                                                            Mirosławiec, 14.11.2019 r.


S.152.4.2019.MS


                                                                              

                                                                                     Zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach 

                                                                              

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o petycjach  (Dz. U.   z 2018 r. poz. 870 ) w odpowiedzi na petycję z dnia 12 września 2019 r. skierowaną do Burmistrza Mirosławca w sprawie wyznaczenia przez Kierownika JST terminu rozmowy telefonicznej lub spotkania z ekspertem firmy składającej petycję, dotyczącej problematyki wdrożenia elektronizacji zamówień publicznych w Urzędzie  informuję, że Gmina i Miasto Mirosławiec nie zamierza obecnie dokonywać zakupu narzędzi służących do elektronizacji zamówień. Wniosek  stanowi  w tym wypadku w naszej opinii ofertę handlową konkretnej firmy, w związku z tym został rozpatrzony negatywnie.
Ponadto informuję, że Gmina zamierza skorzystać w przyszłości z rozwiązań, które przygotowuje państwo i jeżeli zapowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji spełnią się i projekt dotyczący platformy e-Zamówienia oraz portalu e-Usług zostanie udostępniony zamawiającym na czas, to nie ma potrzeby dokonywania zakupu komercyjnych rozwiązań informatycznych. 
                                                                                                   Z up. Burmistrza Mirosławca


                                                                                                            Monika Staporek

                                                                                                      Sekretarz Gminy i Miasta

 Załączniki

Powiadom znajomego