W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

GIŚ.6733.7.2018.DB obwieszczenie Burmistrza z 01.08.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu celu publicznego dla budowie gazociągu niskiego ciśnienia o długości około 65 m i średnicy 125 mm na działkach nr 682 i 987/10 położonych w obr. M. Mirosławiec (0001)

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

GIŚ.6733.7.2018.DB

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 01 sierpnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

 

 

  Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia iż, w dniu 1 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia o długości około 65 m i średnicy 125 mm na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 682 i 987/10 położonych w jednostce ewidencyjnej 321703_4, Mirosławiec – Miasto, w obrębie M. Mirosławiec  (0001).

  Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Pawła Jakubowicza.

  Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

  W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                       Podpisano przez Zastępcę Burmistrza

                                                        w dniu 01 sierpnia 2018 r.

 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu  01 sierpnia 2018 r.


Czas znajdowania się obwieszczenia w BIP

UM w Mirosławcu: 01 sierpień 2018 r. – 14 sierpień 2018 r.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 01 sierpnia 2018 r.

                                          (podpis)

Załączniki

Powiadom znajomego