W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z dnia 5 lipca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec (tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3338) informuje się właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne o obowiązku posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.


Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (prowadzący działalność gospodarczą, instytucje, zakłady pracy: produkcyjne, usługowe itp., posiadacze domków letniskowych) są zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym na terenie Gminy Mirosławiec wpis do rejestru działalności regulowanej. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Mirosławiec dostępne w zakładce ,,Biuletyn Informacji Publicznej” – „Gospodarka odpadami” - ,,Rejestr działalności regulowanej".

Na terenie Gminy Mirosławiec systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Jeżeli na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza, podczas której powstają odpady komunalne, właściciel tej nieruchomości zobowiązany był do złożenia deklaracji dotyczącej części zamieszkałej oraz posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym na terenie Gminy wpis do rejestru działalności regulowanej, na odbiór odpadów komunalnych z części niezamieszkałej.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w ramach kontroli prowadzonej w myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mogą zostać wezwani w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do przedstawienia: kopii aktualnych umów i dowodów uiszczenia opłaty za odbiór odpadów.
Brak  aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

- nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

 - wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Oprac. K. Chałupczak inspektor ds. gospodarki odpadami pokój nr 3/tel.: 67 259 61 42

Powiadom znajomego