W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Uchwała Nr XXIII/192/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Dz. Urz. Woj.Zachpom. 2016 r. 4059

                                                            Uchwała Nr XXIII/192/2016
                                                            Rady Miejskiej w Mirosławcu

                                                z dnia 27 października 2016 r.

                                                           w sprawie opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r. poz.446 i 1579),  oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.. U. z 2015 r. poz. 613, zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 183, poz. 1215, z 2015 r. poz. 251, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1311, poz. 1649, poz. 1923 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 615, poz. 846, poz. 1228, poz. 1579, M. P. z 2015 r. poz. 722 i poz. 723) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną  z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Mirosławiec.

§ 2. Stawka  opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/184/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Powiadom znajomego