W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Sprawoazdanie Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji budżetu za 2023 rok.

Sprawozdanie

Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z realizacji budżetu za 2023 rok.

Miejsko - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii.

Dochody

         Na zaplanowaną kwotę 196.998,04 zł  (w tym 46.411,29 zł – wpływy z opłat w obrocie hurtowym) wpłynęło 196.998,04 zł  co stanowi 100,00% planu. Są to środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w latach poprzednich, których płatność zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 2151) jest jednorazowa lub dzielona na 3 raty ( I - rata do 31 stycznia, II - rata do 31 maja, III - rata  do 30 września danego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem) i z opłat za zezwolenia wydane w ciągu 2023 roku, których wysokość i terminy wpłat uzależnione są od daty otrzymania zezwolenia.

Wydatki – 227.035,87 (30.037,83 zł – środki niewydatkowane w 2022 r.).

I.  Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Na planowaną kwotę 224.310,87 zł wydatkowano 214 441,49 zł co stanowi 95,60 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne (ryczałt Sekretarza Komisji, wynagrodzenia członków Komisji uczestniczących w 4 posiedzeniach) na planowaną kwotę 25.762,00 zł wydatkowano 25.761,91 zł co stanowi 99,99% planu,

- dotacja na zadania bieżące:

– dotacja dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy naszej gminy – zaplanowano i wydatkowano 3.000,00 zł,

- zakup materiałów i artykułów niezbędnych do przeprowadzenia programów profilaktycznych (w tym wyposażenia świetlic środowiskowych) – 19.019,48 zł,

- zakup materiałów do realizacji projektu profilaktycznego w Placówce Wsparcia Dziennego Lotnik w Mirosławcu Górnym – 3.000,00 zł,

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałczu) – 5.400,00 zł.

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych (Ośrodek Kultury w Mirosławcu – psycholog i psycholog terapeuta) – 40.775,00 zł

- refundacja wynagrodzenia, nagrody rocznej instruktora świetlic -  45.394,18 zł.
- przedstawienia z zakresu profilaktyki Teatru Kurtyna – 1.900,00 zł.

- programy profilaktyczne 43.500,00 zł. („Ferie bez nudy”, „Bezpieczne dziecko”, „Stop Dopalaczom”, Jesień w profilaktyce”, „Nikotyna, alkohol i inne używki”, „Uzależnieniom mówimy NIE”, Zielone Lato w Mieście”,

- Dzień Profilaktyki w szkole - „Cukierki”, „Spójrz inaczej”, – 1.640,00 zł,

- wykonanie materiałów profilaktycznych na przeprowadzanie kampanii profilaktycznych – parasolki kubki termiczne, kubki z logo MGKRPA) – 20.117,32 zł.

- opłaty sądowe i badania biegłych w przedmiocie złożonych wniosków  o leczenie odwykowe – 483,60 zł,

- szkolenia członków komisji – 750,00 zł,

- warsztaty psychologiczno-terapeutyczne – 3.700,00 zł,

II Wydatki – Zwalczania Narkomanii

Na planowaną kwotę 2.725,00 zł wydatkowano kwotę 2.725,00 zł.

- zakupu materiałów do przeprowadzenia kampanii  profilaktycznych – 1.500 zł,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych (Ośrodek Kultury w Mirosławcu) – 1.225,00 zł.

III Wydatki niezrealizowane Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Środki niewydatkowane w 2023 roku w kwocie 9869,38 zł zostaną ujęte do wydatkowania w budżecie na 2024 rok

Powiadom znajomego