W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Sprawozdanie Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji budżetu za 2022 rok

Sprawozdanie
Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z realizacji budżetu za 2022 rok.

Dochody
         Na zaplanowaną kwotę 192.340,73 zł  (w tym 56.717,85 zł – wpływy
z opłat w obrocie hurtowym) wpłynęło 192.340,73 zł  co stanowi 100,00% planu. Są to środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w latach poprzednich, których płatność zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1119 ze zm.) jest jednorazowa lub dzielona na 3 raty ( I - rata do 31 stycznia, II - rata do 31 maja, III - rata  do 30 września danego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem) i z opłat za zezwolenia wydane w ciągu 2022 roku, których wysokość i terminy wpłat uzależnione są od daty otrzymania zezwolenia.

Wydatki – 190.165,44 (549,71 zł – środki niewydatkowane w 2021 r.).

I.  Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Na planowaną kwotę 190.165,44 zł wydatkowano 160.127,61 zł co stanowi 84,20% planu z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne (ryczałt Sekretarza Komisji, wynagrodzenia członków Komisji uczestniczących w 4 posiedzeniach) na planowaną kwotę 20.128,00 zł wydatkowano 18.662,00 zł co stanowi 92,72% planu,
- dotacja na zadania bieżące:
– dotacja dla Powiatu Wałeckiego na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, z którego poradnictwa korzystają mieszkańcy naszej gminy – zaplanowano i wydatkowano 2.500,00 zł,
- zakup materiałów i artykułów niezbędnych do przeprowadzenia programów profilaktycznych (w tym wyposażenia świetlic środowiskowych) – 27.292,20 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałczu) – 5.400,00 zł.
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych
i współuzależnionych (Ośrodek Kultury w Mirosławcu) – 3.575,00 zł
- refundacja wynagrodzenia, nagrody rocznej instruktora świetlic -  60.380,22 zł.
- przedstawienia z zakresu profilaktyki Teatru Kurtyna - 3.080,00 zł.
- programy profilaktyczne 26.860,00 zł. („Ferie bez nudy”, „Cukierki”, „Spójrz inaczej„, „Debata”, „Bezpieczne dziecko”, „Stop Dopalaczom”, Jesień
w profilaktyce”, „Nikotyna, alkohol i inne używki – powiedz nie”,
- wykonanie materiałów profilaktycznych (roluupy, torby, worki, opaski odblaskowe) – 2.770,00 zł.
- opłaty sądowe i badania biegłych w przedmiocie złożonych wniosków  o leczenie odwykowe – 838,96 zł,
- szkolenia członków komisji – 1.500,00 zł,
- diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych – 2800,00 zł,
- spotkanie edukacyjne dla dzieci, rodziców w szkole – 500,00 zł,
- warsztaty psychologiczno-terapeutyczne – 1969,23 zł,
- koncert artystyczno-motywacyjno-profilaktyczny – 2000,00zł

II Wydatki – Zwalczania Narkomanii

Na planowaną kwotę 2.725,00 zł wydatkowano kwotę 2.725,00 zł.
- zakupu materiałów do przeprowadzenia kampanii  profilaktycznych – 1.500 zł,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych
i współuzależnionych (Ośrodek Kultury w Mirosławcu) – 1.225,00 zł.

III Wydatki niezrealizowane Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Środki niewydatkowane w 2022 roku w kwocie 30.037,83 zł zostaną ujęte do wydatkowania w budżecie na 2023 rok.

Powiadom znajomego