W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o stanie mienia komunalnego - 2019r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminy i Miasta Mirosławiec

 

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) przedmiotowa informacja jest częścią sprawozdania odnoszącą się do wykonania budżetu jednostki samorządu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

A.    Dane dotyczące przysługujących Gminie i Miastu Mirosławiec praw własności.

Gmina i Miasto Mirosławiec  wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. dysponuje prawem własności do 595,1612 ha gruntów, na które składają się:

- grunty rolne – 324,0737 ha

- grunty zabudowane – 40,9198 ha

- grunty rekreacyjno-wypoczynkowe – 12,9649 ha

- grunty leśne – 30,4180 ha

- drogi – 177,7656 ha

- pozostałe– 9,0192 ha

Szczegółowy podział gruntów a także pozostałych składników mienia komunalnego gminy przedstawia poniższa tabela.

Lp.
Wyszczególnienie
Wartość 
1
GRUNTY
20 268 548,23 zł
01
Grunty rolne 
1 838 557,24 zł
 
Grunty orne (010)
1 215 964,65 zł
 
Pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)
505 145,62 zł
 
Grunty rolne zabudowane (014)
101 106,09 zł
 
Pozostałe (016-017-018)
16 340,88 zł
02
Grunty leśne 
574 541,38 zł
03
Grunty zabudowane 
3 520 576,59 zł
 
tereny mieszkaniowe (030)
282 011,94 zł
 
tereny przemysłowe (031)
1 641 978,43 zł
 
tereny zabudowane inne (032)
797 319,91 zł
 
zurbanizowane tereny niezabudowane lub                   w trakcie zabudowy (033)
799 266,31 zł
 
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)
204 740,53 zł
 
Pozostałe (035-061-062-070)
69 292,30 zł
 
Drogi
14 060 840,19 zł
2
BUDYNKI I LOKALE
24 451 258,86 zł
 
Budynki niemieszkalne
20 880 060,54 zł
 
Budynki przemysłowe (101)
544 098,72 zł
 
Budynki transportu i łączności (102)
1 955,00 zł
 
Budynki biurowe (105)
1 471 422,27 zł
 
Przychodnia Zdrowia (106)
214 706,55 zł
 
Budynki Oświaty (107)
16 131 236,93 zł
 
Pozostałe budynki (104-108-109)
2 516 641,07 zł
 
Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)
3 571 198,32 zł  
3
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ
32 974 930,19 zł
 
Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)
31 240 455,64 zł
 
Urządzenia - gr 3
582 260,72 zł
 
Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)
1 152 213,83 zł
4
ŚRODKI TRANSPORTU
2 313 741,34 zł
 
RAZEM
80 008 478,62 zł
 

Gmina posiada dwa budynki mieszkalne, które nie zostały ujęte w tabeli  ponieważ są w obcym zarządzie, a gmina posiada tam tylko pojedyncze lokale mieszkalne.  Jest to budynek wspólnoty przy ul. Orla 1, tu Gmina posiada 1 lokal mieszkalny. Drugi  to budynek wspólnoty przy ul. Parkowej 3 ( Korpal ) gdzie Gmina posiada 4 lokale mieszkalne.

 

W ramach gospodarki  mieniem komunalnym 17,0294 ha gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym,  263,7016 ha jest w dzierżawie.

 

 
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
DZIERŻAWA
RAZEM
Ilość (ha)
17,0294
263,7016
280,7310
Dochody (zł)
13 823,21 zł
56 525,67 zł
70 348,88zł
 

            Zmniejszenie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym spowodowane jest wejściem  w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz przekształceniem gruntów pod garażami na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

            29 stycznia 2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski  przekazał na wniosek, na rzecz Gminy  i  Miasta Mirosławiec nieodpłatnie własność nieruchomości Skarbu Państwa, będących                         w użytkowaniu wieczystym Gminy i Miasta  Mirosławiec, oznaczonych w ewidencji  gruntów jako działki:

-  115/22 o pow. 0,4731 ha

-  115/23 o pow. 0,1033 ha

-  115/26  o pow. 0,0024 ha 

położonych  w Mirosławcu, obręb 0001. 

B.     Dane dotyczące innych własności praw  majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji o posiadaniu.

 

Gmina i Miasto Mirosławiec  posiada udziały w następujących podmiotach:

1)      Spółka ZECWiK Mirosławiec

2)      Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

 

 

 

 

Lp
Nazwa podmiotu w którym gmina posiada udziały lub akcje
Rodzaj waloru (udziały/akcje)
Wartość w zł
1
SPÓŁKA ZECWIK MIROSŁAWIEC
udziały
8 487 500,00 zł
2
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
udziały
250,00 zł
RAZEM
 
8 487 750,00 zł
 

 

C.    Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt A              i B od złożenia poprzedniej deklaracji.

Lp.
Wyszczególnienie
Stan na 01.01.2019
Zwiększenie
Zmniejszenie
 Stan na 31.12.2019 
0
GRUNTY
20 736 524,21 zł
   417 850,00 zł 
885 825,98 zł
      20 268 548,23 zł 
01
Grunty rolne 
1 866 855,22 zł
       2 700,00 zł 
30 997,98 zł
        1 838 557,24 zł 
 
Grunty orne (010)
1 234 772,50 zł
0,00 zł
18 807,85 zł
           1 215 964,65 zł 
 
Pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)
506 383,75 zł
0,00 zł
1 238,13 zł
             505 145,62 zł 
 
Grunty rolne zabudowane (014)
112 058,09 zł
0,00 zł
10 952,00 zł
             101 106,09 zł 
 
Pozostałe (016-017-018)
13 640,88 zł
         2 700,00 zł 
0,00 zł
               16 340,88 zł 
02
Grunty leśne 
159 391,38 zł
   415 150,00 zł 
0,00 zł
           574 541,38 zł 
03
Grunty zabudowane 
4 340 435,60 zł
0,00 zł
819 859,01 zł
        3 520 576,59 zł 
 
tereny mieszkaniowe (030)
657 265,14 zł
0,00 zł
375 253,20 zł
             282 011,94 zł 
 
tereny przemysłowe (031)
2 083 558,47 zł
0,00 zł
441 580,04 zł
           1 641 978,43 zł 
 
tereny zabudowane inne (032)
800 345,68 zł
0,00 zł
3 025,77 zł
             797 319,91 zł 
 
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)
799 266,31 zł
0,00 zł
0,00 zł
             799 266,31 zł 
 
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)
204 740,53 zł
0,00 zł
0,00 zł
           204 740,53 zł 
 
Pozostałe 
69 292,30 zł
0,00 zł
0,00 zł
             69 292,30 zł 
 
Drogi
14 095 809,18 zł
0,00 zł
34 968,99 zł
      14 060 840,19 zł 
1
BUDYNKI I LOKALE
23 538 740,30 zł
912 518,56 zł
0,00 zł
      24 451 258,86 zł 
 
Budynki niemieszkalne
19 967 541,98 zł
912 518,56 zł
0,00 zł
      20 880 060,54 zł 
 
budynki przemysłowe (101)
544 098,72 zł
0,00 zł
0,00 zł
             544 098,72 zł 
 
budynki transportu i łączności (102)
1 955,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
                 1 955,00 zł 
 
budynki biurowe (105)
1 471 422,27 zł
0,00 zł
0,00 zł
           1 471 422,27 zł 
 
Przychodnia Zdrowia (106)
214 706,55 zł
0,00 zł
0,00 zł
             214 706,55 zł 
 
Budynki Oświaty (107)
15 298 455,69 zł
     832 781,24 zł 
0,00 zł
         16 131 236,93 zł 
 
pozostałe budynki (104-108-109)
2 436 903,75 zł
       79 737,32 zł 
0,00 zł
           2 516 641,07 zł 
 
Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)
3 571 198,32 zł
0,00 zł
0,00 zł
        3 571 198,32 zł 
2
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ
33 379 937,74 zł
0,00 zł
405 007,55 zł
      32 974 930,19 zł 
 
Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)
31 563 987,75 zł
0,00 zł
323 532,11 zł
         31 240 455,64 zł 
 
Urządzenia - gr 3
582 260,72 zł
0,00 zł
0,00 zł
             582 260,72 zł 
 
Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)
1 233 689,27 zł
0,00 zł
81 475,44 zł
           1 152 213,83 zł 
3
ŚRODKI TRANSPORTU
1 881 621,64 zł
432 119,70 zł
0,00 zł
        2 313 741,34 zł 
RAZEM
79 536 823,89 zł
1 762 488,26 zł
1 290 833,53 zł
      80 008 478,62 zł 
                                                                                                                                            

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W 2019 r. dokonano sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy                  i Miasta Mirosławiec w trybie przetargowym i bezprzetargowym , na rzecz właścicieli działek sąsiadujących, celem poprawy warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległych.

W trybie przetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1.      Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 180/3 o pow. 0,1687 położona                               w miejscowości Bronikowo, obręb 0029 – 20 301 zł.

2.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym o pow. 0,1555, położona                                    w Mirosławcu, obręb 0001 – 78 780 zł.

3.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 36 o pw. 1,6143 ha, położona                           w miejscowości Próchnowo, obręb 0028 – 56 100 zł.

 

Łącznie w trybie przetargowym sprzedano 3 nieruchomości na  łączną kwotę 155 181  zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 300/1  o pow. 0,0267 ha, położona                 w miejscowości Piecnik, obręb 0025 – 10 500 zł.

2.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 300/3 o pow. 0,0018 ha, położona                   w miejscowości Piecnik, obręb 0025 – 2 200 zł

3.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 300/4 o pow. 0,0933 ha, położona                 w miejscowości Piecnik , obręb 0025 – 30 000 zł ( płatne w 10 rocznych ratach po 3 000 zł każda).

Łącznie w trybie bezprzetargowym sprzedano 3 nieruchomości na łączną kwotę 42 700  zł

 

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

W 2019 r. nie sprzedano żadnego  lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy i Miasta Mirosławiec. 

 

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

W 2019 r. dokonano zamiany 2 nieruchomości. Obie zamiany  odbyły się pomiędzy Gminą                       i Miastem Mirosławiec  a osobami fizycznymi. Celem zamiany było uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. 

1.       Burmistrz Mirosławca działając w imieniu Gminy i Miasta Mirosławiec przeniósł nieodpłatnie prawo własności działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 271 o pow. 0,0075 ha na rzecz osoby fizycznej, w zamian za to na rzecz gminy zostało przeniesione nieodpłatnie prawo własności działki oznaczonej nr geodezyjnym 272/3 o powierzchni 0,0075 ha. Wartość obu nieruchomości została określona przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę 2 199 zł.

2.      Burmistrz Mirosławca działając w imieniu Gminy i Miasta Mirosławiec przeniósł nieodpłatnie prawo własności działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 210/2 o pow. 0,0052 ha na rzecz osób fizycznych, w zamian za to na rzecz gminy zostało przeniesione odpłatnie prawo własności działek oznaczonych nr geodezyjnymi 202/1 i 202/3                 o łącznej powierzchni 0,0052 ha. Wartość zamienianych nieruchomości została określona przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę 2 416 zł.

 

 

 

D.    Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

 

W 2019 roku gmina uzyskała, z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania, dochody w wysokości 197 000,05 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela.

Lp.
Dochody z tytułu
 Wysokość dochodów               w zł 
1
Sprzedaż gruntów rolnych 
                    41 621,00 zł 
2
Sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych 
                    79 959,10 zł 
3
Czynsz dzierżawny
                    56 525,67 zł 
4
Opłata adiacencka
                      2 570,00 zł 
5
Opłaty za użytkowanie wieczyste
                    13 823,21 zł 
6
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
                      2 501,07 zł 
RAZEM
                  197 000,05 zł 
 

E.     Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

 

1)      Zniszczenia mienia komunalnego na skutek klęsk żywiołowych – nie wystąpiły.

2)      Ustanowienia hipotek na nieruchomościach stanowiących własność Gminy                  i Miasta Mirosławiec – nie nastąpiło.

3)       Nie zostały złożone wnioski o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Gminy               i Miasta Mirosławiec.

4)      Nie zostały złożone wnioski o pozbycie się praw własność nieruchomości Gminy   i Miasta Mirosławiec. 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego