W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o stanie mienia komunalnego - 2018 r.

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminy i Miasta Mirosławiec

 

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 62) przedmiotowa informacja jest częścią sprawozdania odnoszącą się do wykonania budżetu jednostki samorządu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

A.    Dane dotyczące przysługujących Gminie i Miastu Mirosławiec praw własności.

Gmina i Miasto Mirosławiec  wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. dysponuje prawem własności do 588,1392 ha gruntów, na które składają się:

- grunty rolne – 332,8526 ha

- grunty zabudowane – 44,1057 ha

- grunty rekreacyjno-wypoczynkowe – 14,5543 ha

- grunty leśne – 26,3695 ha

- pozostałe – 8,7614 ha

- drogi – 161,4957 ha

Szczegółowy podział gruntów a także pozostałych składników mienia komunalnego gminy przedstawia poniższa tabela.

Lp.
Wyszczególnienie
Wartość 
1
GRUNTY
20 736 524,21 zł
01
Grunty rolne 
1 866 855,22 zł
 
Grunty orne (010)
1 234 772,50 zł
 
Pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)
506 383,75 zł
 
Grunty rolne zabudowane (014)
112 058,09 zł
 
Pozostałe (016-017-018)
13 640,88 zł
02
Grunty leśne 
159 391,38 zł
03
Grunty zabudowane 
4 340 435,60 zł
 
tereny mieszkaniowe (030)
657 265,14 zł
 
tereny przemysłowe (031)
2 083 558,47 zł
 
tereny zabudowane inne (032)
800 345,68 zł
 
zurbanizowane tereny niezabudowane lub                   w trakcie zabudowy (033)
799 266,31 zł
 
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)
204 740,53 zł
 
Pozostałe (035-061-062-070)
69 292,30 zł
 
Drogi
14 095 809,18 zł
2
BUDYNKI I LOKALE
23 538 740,30 zł
 
Budynki niemieszkalne
19 967 541,98 zł
 
Budynki przemysłowe (101)
544 098,72 zł
 
Budynki transportu i łączności (102)
1 955,00 zł
 
Budynki biurowe (105)
1 471 422,27 zł
 
Przychodnia Zdrowia (106)
214 706,55 zł
 
Budynki Oświaty (107)
15 298 455,69 zł
 
Pozostałe budynki (104-108-109)
2 436 903,75 zł
 
Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)
3 571 198,32 zł
3
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ
33 379 937,74 zł
 
Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)
31 563 987,75 zł
 
Urządzenia - gr 3
582 260,72 zł
 
Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)
1 233 689,27 zł
4
ŚRODKI TRANSPORTU
1 881 621,64 zł
 
RAZEM
   79 536 823,89 zł         
 

Gmina posiada dwa budynki mieszkalne, które nie zostały ujęte w tabeli  ponieważ są w obcym zarządzie, a gmina posiada tam tylko pojedyncze lokale mieszkalne.  Jest to budynek wspólnoty przy ul. Orla 1, tu Gmina posiada 1 lokal mieszkalny. Drugi  to budynek wspólnoty przy ul. Parkowej 3 ( Korpal ) gdzie Gmina posiada 4 lokale mieszkalne.

 

W ramach gospodarki  mieniem komunalnym 19,2129 ha gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym,  255,5595 ha jest w dzierżawie .

 

 
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
DZIERŻAWA
RAZEM
Ilość (ha)
19,2129
255,5595
274,7724
Dochody (zł)
10 170,60 zł
51 026,30 zł
61 196,90 zł
 

Gmina jest użytkownikiem wieczystym  działek o łącznej powierzchni 0,1057 ha.

 

B.     Dane dotyczące innych własności praw  majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji o posiadaniu.

 

Gmina i Miasto Mirosławiec  posiada udziały w następujących podmiotach:

1)      Spółka ZECWiK Mirosławiec

2)      Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

 

Lp
Nazwa podmiotu w którym gmina posiada udziały lub akcje
Rodzaj waloru (udziały/akcje)
Wartość w zł
1
SPÓŁKA ZECWIK MIROSŁAWIEC
udziały
7 956 500,00 zł
2
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
udziały
250,00 zł
RAZEM
 
7 956 750,00 zł
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.    Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt A              i B od złożenia poprzedniej deklaracji.

Lp.
Wyszczególnienie
Stan na 01.01.2018
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na 31.12.2018
0
GRUNTY
21 005 328,74 zł
118 570,41 zł
387 374,94 zł
20 736 524,21 zł
01
Grunty rolne 
1 882 039,60 zł
17 171,59 zł
32 355,97 zł
1 866 855,22 zł
 
Grunty orne (010)
1 230 566,79 zł
4 205,71 zł
0 zł
1 234 772,50 zł
 
Pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)
530 235,38 zł
0 zł
23 851,63 zł
506 383,75 zł
 
Grunty rolne zabudowane (014)
120 562,43 zł
0 zł
8 504,34 zł
112 058,09 zł
 
Pozostałe (016-017-018)
675,00 zł
12 965,88 zł
0 zł
13 640,88 zł
02
Grunty leśne 
152 842,43 zł
6 548,95 zł
0 zł
159 391,38 zł
03
Grunty zabudowane 
4 358 224,71 zł
82 191,31 zł
99 980,42 zł
4 340 435,60 zł.
 
tereny mieszkaniowe (030)
624 598,43 zł
32 666,71 zł
0 zł
657 265,14 zł
 
tereny przemysłowe (031)
2 034 033,87 zł
49 524,60 zł
0 zł
2 083 558,47 zł
 
tereny zabudowane inne (032)
893 004,03 zł
0 zł
92 658,35 zł
800 345,68 zł
 
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (033)
806 588,38 zł
0 zł
7 322,07 zł
799 266,31 zł
 
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)
192 081,97 zł
12 658,56 zł
0 zł
204 740,53 zł
 
Pozostałe 
76 946,07 zł
0 zł
7 653,77 zł
69 292,30 zł
 
Drogi
14 343 193,96 zł
0 zł
247 384,78 zł
14 095 809,18 zł
1
BUDYNKI I LOKALE
22 362 561,06 zł
1 215 859,38 zł
39 680,14 zł
23 538 740,30 zł
 
Budynki niemieszkalne
18 751 682,60 zł
1 215 859,38 zł
0 zł
19 967 541,98 zł
 
budynki przemysłowe (101)
544 098,72 zł
0 zł
0 zł
544 098,72 zł
 
budynki transportu i łączności (102)
1 955,00 zł
0 zł
0 zł
1 955,00 zł
 
budynki biurowe (105)
1 471 422,27 zł
0 zł
0 zł
1 471 422,27 zł
 
Przychodnia Zdrowia (106)
214 706,55 zł
0 zł
0 zł
214 706,55 zł
 
Budynki Oświaty (107)
14 091 294,58 zł
1 207 161,11 zł
0 zł
15 298 455,69 zł
 
Pozostałe budynki (104-108-109)
2 428 205,48 zł
8 698,27 zł
0 zł
2 436 903,75 zł
 
Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)
3 610 878,46 zł
0 zł
39 680,14 zł
3 571 198,32 zł
2
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ
30 111 148,54 zł
3 286 408,68 zł
17 619,48 zł
33 379 937,74 zł
 
Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)
28 277 579,07 zł
3 286 408,68 zł
0 zł
31 563 987,75 zł
 
Urządzenia - gr 3
582 260,72 zł
0 zł
0 zł
582 260,72 zł
 
Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)
1 251 308,75 zł
0 zł
17 619,48 zł
1 233 689,27 zł
3
ŚRODKI TRANSPORTU
1 457 670,92 zł
423 950,72 zł
0 zł
1 881 621,64 zł
 
RAZEM
74 936 709,26 zł
5 044 789,19 zł
444 674,56 zł
79 536 823,89 zł
                                                                                                                                                    

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W 2018 r. dokonano sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy                  i Miasta Mirosławiec w trybie przetargowym i bezprzetargowym , na rzecz właścicieli działek sąsiadujących, celem poprawy warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległych.

 

 

W trybie przetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1.    Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 27 o pow. 2,0313 ha, położona                                 w miejscowości Próchnowo, obręb 0028 – 91 000 zł.

2.    Nieruchomość niezabudowana  o nr geodezyjnym 987/4 o pow. 0,0925 ha, położona                      w Mirosławcu, obręb 0001 – 43 480,50 zł

3.    Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 987/3 o pow. 0,0876 ha, położona                        w Mirosławcu, obręb 0001 – 40 995,90 zł.

4.    Nieruchomość rolna o nr geodezyjnym 134/16 o pow. 0,4900 ha, położona                            w miejscowości Piecnik, obręb 0025 – 16 160 zł.

5.    Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 873/4 o pow. 0,1656 ha, położona                         w Mirosławcu, obręb 0001 – 58 580 zł.

6.    Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 180/4 o pow. 0,0230 ha, położona                             w miejscowości Bronikowo, obręb 0029 – 18 180 zł.

7.    Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 172/1 o pow. 0,0149 ha, położona                              w Mirosławcu, obręb 0001 – 9 090 zł.

8.    Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 172/2 o pow. 0,0050 ha, położona                             w Mirosławcu, obręb 0001 – 4 040 zł.

9.    Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 172/3 o pow. 0,0042 ha, położona                             w Mirosławcu, obręb 0001 – 3 840 zł.

10.  Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 177/7 o pow. 0,0064 ha, położona                             w Mirosławcu, obręb 0001 – 5 050 zł.

11.  Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 177/8,  o pow. 0,0021 ha położona                               w Mirosławcu, obręb 0001 – 2 530 zł.

12.  Nieruchomość rolna o nr geodezyjnym 155/1, o pow. 0,0851 ha, położona                                    w miejscowości Hanki, obręb 0030 – 4 350 zł.

13.  Nieruchomość rolna o nr geodezyjnym 155/2 o pow. 0,0885 ha, położona                                       w miejscowości Hanki, obręb 0030 – 4 550 zł.

 

Łącznie w trybie przetargowym sprzedano 13 nieruchomości na  łączną kwotę 301 846,40 zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1.        Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 818/1 o pow. 0,0264 ha położona                                  w Mirosławcu, obręb 0001 – 7 040,52 zł.

2.      Nieruchomość zabudowana o nr geodezyjnym 415/2 o pow. 0,0009 ha położona                                  w Mirosławcu, obręb 0001 – 1 845 zł

3.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 201/8 o pow. 0,0380 ha położona                        w Mirosławcu , obręb 0001 – 22 000 zł.

4.      Nieruchomość niezabudowana  o nr geodezyjnym 980/13 o pow. 0,0102 ha, położona                    w Mirosławcu, obręb 0001 - 7 380 zł.

5.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 32/63 o pow. 0,0159 ha, położona                       w Mirosławcu, obręb 0001 – 6 699 zł.

6.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 457/3 o pow. 0,0045 ha, położona                       w Mirosławcu, obręb 0001 – 3 936 zł.

7.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 457/4 o pow. 0,0044 ha, położona                       w Mirosławcu, obręb 0001 – 3 813 zł.

8.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 457/5 o pow. 0,0044 ha, położona                    w Mirosławcu, obręb 0001 – 3 813 zł.

9.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 35/6 o pow. 0,0285 ha położona                       w Mirosławcu, obręb 0001 – 6 348,03 zł.

Łącznie w trybie bezprzetargowym sprzedano 9 nieruchomości na łączną kwotę 62 874,55 zł

 

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

W 2018 r. dokonano sprzedaży 2 lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy i Miasta Mirosławiec. Sprzedaż lokali odbyła się na wniosek i rzecz dotychczasowych najemców. Przy sprzedaży poniższych lokali zastosowana została bonifikata, zgodnie z uchwałą nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

1.      Lokal mieszkalny nr 2  w budynku mieszkalnym nr 13 znajdującym się w miejscowości Piecnik o pow. użytkowej 51,21 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi  do tego lokalu o pow. 100,28 m2   i ułamkową 6975/10000 częścią domu i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz działką gruntu o nr 127/2, na której usytuowany jest budynek i działką siedliskową  o nr 127/6 o pow. 0,0554 ha – sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy z uwzględnieniem 75% bonifikaty za kwotę 18 386,43 zł.

2.      Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w Mirosławcu przy ul. Kościuszki 1 o pow. użytkowej 50,30 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym znajdującym się w budynku gospodarczym o pow. 9,60 m2 i ułamkową 2843/10000 częścią budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz działki gruntu, na której usytuowany są budynki – sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy z  uwzględnieniem 75 % bonifikaty za kwotę 17 563,77 zł.

Łącznie sprzedano lokale mieszkalne za kwotę: 35 950,20 zł. 

 

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

W 2018 r. dokonano zamiany 2 nieruchomości. Jedna zamiana odbyła się między Gminą                               a  Parafią Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia najświętszej Maryi Panny w Mirosławcu, natomiast druga zamiana odbyła się pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec                       a osobami fizycznymi.

1.       Burmistrz Mirosławca działając w imieniu Gminy i Miasta Mirosławiec przeniósł odpłatnie prawo własności działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 416/2 o pow. 0,0076 ha na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Pocięcia Najświętszej Maryi Panny w Mirosławcu, w zamian za to na rzecz gminy zostało przeniesione odpłatnie prawo własności działek oznaczonych nr geodezyjnymi 382/2, 383/2 i 479/1 o łącznej powierzchni 0,0270 ha. Wartość nieruchomości zbywanej przez gminę wyniosła 2 779 zł., natomiast wartość nieruchomości nabytych 9 871 zł.

2.      Burmistrz Mirosławca działając w imieniu Gminy i Miasta Mirosławiec przeniósł odpłatnie prawo własności działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 773/1 o pow. 0,0024 ha na rzecz osób fizycznych, w zamian za to na rzecz gminy zostało przeniesione odpłatnie prawo własności działki oznaczonej nr geodezyjnym 793/2 powierzchni 0,0024 ha. Wartość obu nieruchomości została określona przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę 1 021 zł.

 

D.    Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

 

W 2018 roku gmina uzyskała, z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania, dochody w wysokości 339 405,69 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela.

 
 
 
Lp
Dochody z tytułu
Wysokość dochodów w zł.
1
Sprzedaż gruntów rolnych
34 660,00 zł
2
Sprzedaż działek i lokali mieszkalnych
241 504,29 zł
3
Czynsz dzierżawny
51 026,30 zł
4
Opłata adiacencka
2 044,50 zł
5
Opłaty za użytkowanie wieczyste
10 170,60 zł
 
RAZEM
339 405,69 zł
 

E.     Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

 

1)      Zniszczenia mienia komunalnego na skutek klęsk żywiołowych – nie wystąpiły.

2)      Ustanowienia hipotek na nieruchomościach stanowiących własność Gminy                  i Miasta Mirosławiec – nie nastąpiło.

3)       Nie zostały złożone wnioski o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Gminy               i Miasta Mirosławiec.

4)      Nie zostały złożone wnioski o pozbycie się praw własność nieruchomości Gminy   i Miasta Mirosławiec. 

Załączniki

Powiadom znajomego