W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Informacja o stanie mienia komunalnego - 2017 r.

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Gminy i Miasta Mirosławiec

 

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 62) przedmiotowa informacja jest częścią sprawozdania odnoszącą się do wykonania budżetu jednostki samorządu od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

 

A.    Dane dotyczące przysługujących Gminie i Miastu Mirosławiec praw własności.

 

Gmina i Miasto Mirosławiec  wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. dysponuje prawem własności do 600,0086 ha gruntów, na które składają się:

- grunty rolne – 333,7764 ha

- grunty zabudowane – 44,4820 ha

- grunty rekreacyjno-wypoczynkowe – 14,5533 ha

- grunty leśne – 26,3695 ha

- pozostałe – 8,9654 ha

- drogi – 171, 8620 ha

Szczegółowy podział gruntów a także pozostałych składników mienia komunalnego gminy przedstawia poniższa tabela.

Lp.
Wyszczególnienie
Wartość 
1
GRUNTY
                    21 005 328,74 zł 
01
Grunty rolne 
                      1 882 039,60 zł 
 
Grunty orne (010)
                      1 230 566,79 zł 
 
Pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)
                         530 235,38 zł 
 
Grunty rolne zabudowane (014)
                         120 562,43 zł 
 
Pozostałe (016)
                                675,00 zł 
02
Grunty leśne 
                         152 842,43 zł 
03
Grunty zabudowane 
                      4 627 252,75 zł 
 
tereny mieszkaniowe (030)
                         624 598,43 zł 
 
tereny przemysłowe (031)
                      2 034 033,87 zł 
 
tereny zabudowane inne (032)
                         893 004,03 zł 
 
zurbanizowane tereny niezabudowane (033)
                         806 588,38 zł 
 
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)
                         192 081,97 zł 
 
pozostałe 
                           76 946,07 zł 
 
Drogi
                    14 343 193,96 zł 
2
BUDYNKI I LOKALE
                    22 362 561,06 zł 
 
Budynki niemieszkalne
                    18 751 682,60 zł 
 
Budynki przemysłowe (101)
                         544 098,72 zł 
 
Budynki transportu i łączności (102)
                             1 955,00 zł 
 
Budynki biurowe (105)
                      1 471 422,27 zł 
 
Przychodnia Zdrowia (106)
                         214 706,55 zł 
 
Budynki Oświaty (107)
                    14 091 294,58 zł 
 
Pozostałe budynki
                      2 428 205,48 zł 
 
Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)
                      3 610 878,46 zł 
3
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ
                    30 111 148,54 zł 
 
Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)
                    28 277 579,07 zł 
 
Urządzenia - gr 3
                         582 260,72 zł 
 
Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)
                      1 251 308,75 zł 
4
ŚRODKI TRANSPORTU
                      1 457 670,92 zł 
 
RAZEM
                    74 936 709,26 zł 
 

Gmina posiada dwa budynki mieszkalne, które nie zostały ujęte w tabeli  ponieważ są w obcym zarządzie, a gmina posiada tam tylko pojedyncze lokale mieszkalne.  Jest to budynek wspólnoty przy ul. Orla 1, tu Gmina posiada 1 lokal mieszkalny. Drugi  to budynek wspólnoty przy ul. Parkowej 3 ( Korpal ) tu Gmina posiada 4 lokale mieszkalne.

 

W ramach gospodarki  mieniem komunalnym 19,2129 ha gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym,  245,8542 ha jest w dzierżawie .

 

 
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
DZIERŻAWA
RAZEM
Ilość (ha)
19,2129
245,8542
265,0671
Dochody (zł)
12 775,99 zł
42 164,05 zł
54 940,04 zł
 

Gmina jest użytkownikiem wieczystym  działek o łącznej powierzchni 0,1057 ha.

 

B.     Dane dotyczące innych własności praw  majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcji o posiadaniu.

 

Gmina i Miasto Mirosławiec  posiada udziały w następujących podmiotach:

1)      Spółka MIRA

2)      Spółka ZECWiK Mirosławiec

3)      Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

 

Lp
Nazwa podmiotu w którym gmina posiada udziały lub akcje
Rodzaj waloru (udziały/akcje)
Wartość w zł.
1
SPÓŁKA MIRA
udziały
              400,00    
2
SPÓŁKA ZECWIK MIROSŁAWIEC
udziały
7 313 500,00    
3
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH
udziały
              250,00    
RAZEM
7 314 150,00  
 

 

C.    Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt A              i B od złożenia poprzedniej deklaracji.

Lp.
Wyszczególnienie
Stan na 01.01.2017
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na 31.12.2017
0
GRUNTY
   21 380 621,59 zł 
    374 521,54 zł 
     749 814,39 zł 
   21 005 328,74 zł 
01
Grunty rolne 
     1 926 650,45 zł 
        4 882,74 zł 
       49 493,59 zł 
     1 882 039,60 zł 
 
Grunty orne (010)
        1 226 359,05 zł 
          4 207,74 zł 
                    -   zł 
        1 230 566,79 zł 
 
Pozostałe grunty rolne (sady, łąki, pastwiska) (011-012-013)
           578 767,64 zł 
                   -   zł 
          48 532,26 zł 
           530 235,38 zł 
 
Grunty rolne zabudowane (014)
           121 523,76 zł 
                   -   zł 
              961,33 zł 
           120 562,43 zł 
 
Pozostałe (016)
                       -   zł 
            675,00 zł 
                    -   zł 
                 675,00 zł 
02
Grunty leśne 
          80 871,60 zł 
      71 970,83 zł 
                    -   zł 
        152 842,43 zł 
03
Grunty zabudowane 
     4 688 251,02 zł 
    297 667,97 zł 
     358 666,24 zł 
     4 627 252,75 zł 
 
tereny mieszkaniowe (030)
           845 664,97 zł 
                   -   zł 
        221 066,54 zł 
           624 598,43 zł 
 
tereny przemysłowe (031)
        2 171 633,57 zł 
                   -   zł 
        137 599,70 zł 
        2 034 033,87 zł 
 
tereny zabudowane inne (032)
           834 428,13 zł 
        58 575,90 zł 
                    -   zł 
           893 004,03 zł 
 
zurbanizowane tereny niezabudowane (033)
           627 433,13 zł 
      179 155,25 zł 
                    -   zł 
           806 588,38 zł 
 
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (034)
           139 596,85 zł 
        52 485,12 zł 
                    -   zł 
           192 081,97 zł 
 
pozostałe 
            69 494,37 zł 
          7 451,70 zł 
                    -   zł 
            76 946,07 zł 
 
Drogi
   14 684 848,52 zł 
                  -   zł 
     341 654,56 zł 
   14 343 193,96 zł 
1
BUDYNKI I LOKALE
   23 412 932,77 zł 
    773 111,08 zł 
  1 823 482,79 zł 
   22 362 561,06 zł 
 
Budynki niemieszkalne
   17 991 978,82 zł 
    773 111,08 zł 
       13 407,30 zł 
   18 751 682,60 zł 
 
budynki przemysłowe (101)
           544 098,72 zł 
                   -   zł 
                    -   zł 
           544 098,72 zł 
 
budynki transportu i łączności (102)
              1 955,00 zł 
                   -   zł 
                    -   zł 
              1 955,00 zł 
 
budynki biurowe (105)
        1 471 422,27 zł 
                   -   zł 
                    -   zł 
        1 471 422,27 zł 
 
Przychodnia Zdrowia (106)
           214 706,55 zł 
                   -   zł 
                    -   zł 
           214 706,55 zł 
 
Budynki Oświaty (107)
      13 318 183,50 zł 
      773 111,08 zł 
                    -   zł 
      14 091 294,58 zł 
 
Pozostałe budynki
        2 441 612,78 zł 
                   -   zł 
          13 407,30 zł 
        2 428 205,48 zł 
 
Budynki mieszkalne (110) /lokale mieszkalne (122)
5 420 953,95 zł
                  -   zł 
1 810 075,49 zł
     3 610 878,46 zł 
2
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ
   28 349 475,77 zł 
 1 936 166,52 zł 
     174 493,75 zł 
   30 111 148,54 zł 
 
Budowle - gr 2 (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)
      26 462 481,52 zł 
   1 815 097,55 zł 
                    -   zł 
      28 277 579,07 zł 
 
Urządzenia - gr 3
           756 754,47 zł 
                   -   zł 
        174 493,75 zł 
           582 260,72 zł 
 
Pozostałe (zestawy komp. klimatyzatory, inne)
        1 130 239,78 zł 
      121 068,97 zł 
                    -   zł 
        1 251 308,75 zł 
3
ŚRODKI TRANSPORTU
     1 445 870,92 zł 
      11 800,00 zł 
                    -   zł 
     1 457 670,92 zł 
 
RAZEM
   74 588 901,05 zł 
 3 095 599,14 zł 
  2 747 790,93 zł 
   74 936 709,26 zł 
 

 

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

W 2017 r. Gmina i Miasto Mirosławiec, w celu uregulowania stanu prawnego części istniejącej drogi  na ul. Słonecznej w Mirosławcu,  nabyła nieruchomość niezabudowaną  oznaczoną nr geodezyjnym 40/3 o pow. 0,0135 ha. W/w działka została zakupiona od osoby fizycznej za kwotę 5 115 zł. + 929,12 zł koszty notarialne.                                                                                                                                                              

 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W 2017 r. dokonano sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy                  i Miasta Mirosławiec w trybie przetargowym i bezprzetargowym , na rzecz właścicieli działek sąsiadujących, celem poprawy warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległych.

W trybie przetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1.      Nieruchomość zabudowaną  oznaczoną nr geodezyjnym 49 o pow. 0,5303 ha, położoną w miejscowości Bronikowo, obręb 0029 – kwota 30 000 zł.                                 

2.      Nieruchomość  niezabudowaną oznaczoną nr geodezyjnym  66 o pow. 0,5166 ha położoną w miejscowości Bronikowo, obręb 0029 – kwota 13 640 zł.                                  

3.      Nieruchomości niezabudowane oznaczone nr geodezyjnymi 18/3 i 18/5 o łącznej pow. 0,6200 ha, położone w miejscowości Jadwiżyn, obręb 0031 – kwota 17 680 zł.                             

4.      Nieruchomość zabudowaną oznaczona nr geodezyjnym 115/24 oraz nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr geodezyjnym 115/25,  o łącznej pow. 0,0323 ha położone w Mirosławcu, obręb 0001- kwota 30 300 zł.                                                           

5.      Nieruchomość niezabudowaną o nr geodezyjnym 187 o pow. 0,1300 ha, położoną                     w miejscowości Jabłonowo, obręb 0027 – kwota 3 540 zł.                                                     

6.      Nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr geodezyjnym 987/2 o pow. 0,0858 ha, położoną w Mirosławcu, obręb 0001 – kwota 44 722,80 zł.                                                                   

7.      Nieruchomość zabudowaną o nr geodezyjnym 293 o pow. 0,0547 ha, położoną                          w Mirosławcu, obręb 0001 – kwota 20 200 zł.                                                                              

8.      Nieruchomość niezabudowaną o nr geodezyjnym 621/12 o pow. 0,0062 ha, położoną           w Mirosławcu, obręb 0001 - kwota 4 040 zł.                                                                              

W trybie bezprzetargowym sprzedano następujące nieruchomości:

1.      Nieruchomość niezabudowaną o nr geodezyjnym 658/7 i pow. 0,0388 ha, położoną w Mirosławcu, obręb 0001 – kwota 14 080 zł.                                                                           

2.      Nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr geodezyjnym 326/2 o pow. 0,0200 ha, położoną w miejscowości Drzewoszewo, obręb 0027 – kwota 12 042 zł.                           

3.      Nieruchomość zabudowaną o nr geodezyjnym 326/4 o pow. 0,0293 ha, położoną                       w miejscowości Drzewoszewo, obręb 0027 – kwota 17 191 zł.

4.      Nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr geodezyjnym 326/3 o pow. 0,0182 ha, położoną w miejscowości Drzewoszewo, obręb 0027 – kwota 10 986 zł.                              

5.      Nieruchomość niezabudowaną o nr geodezyjnym 658/5 o pow. 0,0335 ha, położoną                w Mirosławcu, obręb 0001 – kwota 12 227 zł.                                                                                      

6.      Nieruchomość niezabudowaną oznaczona nr geodezyjnym 155/1 o pow. 0,0209 ha, położoną w Mirosławcu, obręb 0001 – kwota 8 273 zł.

7.      Nieruchomość niezabudowana o nr geodezyjnym 802/1 o pow. 0,0089 ha, położoną                w Mirosławcu, obręb 0001 – kwota 4 481 zł.                                                                                   

8.      Nieruchomość niezabudowaną o nr geodezyjnym 32/76 o pow. 0,0262 ha, położoną            w Mirosławcu, obręb 0001 – kwota  8 985 zł.                                                                            

9.      Nieruchomości niezabudowane o nr geodezyjnych 32/68 i 32/70 o łącznej pow. 0,0218 ha, położone w Mirosławcu, obręb 0001, kwota – 8 049 zł.                                           

10.  Nieruchomości niezabudowane o nr geodezyjnych 294/1 i 294/2 o łącznej pow. 0,0601 ha, położone w Mirosławcu, obręb 0001 – kwota 22 166 zł.  

11.  Nieruchomość niezabudowaną o nr geodezyjnym 954/25 o pow. 0,0138 ha, położoną   w Mirosławcu, obręb 0001 – kwota 6 770 zł. 

12.  Nieruchomość niezabudowaną o nr geodezyjnym 32/63 o pow. 0,0159 ha, położoną       w Mirosławcu, obręb 0001 – kwota 6 699 zł. 

 

Łącznie w 2017r gmina sprzedała 2,2833 ha gruntów, w tym 1,8460 ha gruntów rolnych.

 

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

W 2017 r. dokonano sprzedaży 3 lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy i Miasta Mirosławiec. Sprzedaż lokali odbyła się na wniosek i rzecz dotychczasowych najemców. Przy sprzedaży poniższych lokali zastosowana została bonifikata, zgodnie z uchwałą nr XII/103/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

1.      Lokal mieszkalny nr 6  znajdujący się w Mirosławcu przy ul. Kościuszki 8 o pow. użytkowej  61,70 m2  wraz z pomieszczeniami przynależnymi  o pow. 9,30 m2  wraz z ułamkową  165/1000 częścią domu i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz ułamkową 165/1000 częścią działki gruntu oznaczoną nr 237  o pow. 0,0944 ha –  sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy z uwzględnieniem 75% bonifikaty za kwotę 12 232 zł.

2.      Lokal mieszkalny nr 4 znajdujący się w Mirosławcu przy ul. Wałeckiej 9 o pow. użytkowej 52,75 m2  wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 28,92 m2  wraz z ułamkową 2658/10 000 częścią budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz działki gruntu nr 301 o pow. 0,0461 ha – sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy z uwzględnieniem 75% bonifikaty za kwotę 9 363,25 zł.                                                     

3.      Lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się  w Mirosławcu przy ul. Waleckiej 5 o pow. użytkowej 37,50 m2  wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 32,45 m2  oraz ułamkową 526/1000 częścią domu i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali  a także ułamkową 526/1000 częścią działki gruntu  oznaczoną nr geodezyjnym 298 o pow. 0,0837 ha -  sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy z uwzględnieniem 75% bonifikaty za kwotę 10 943 zł.                                                        

Łącznie sprzedano lokale mieszkalne za kwotę: 32 538,25 zł. 

ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI

W 2017 r. dokonano zamiany 13 nieruchomości. Jedna zamiana odbyła się między Gminą               i Miastem Mirosławiec a osobami fizycznymi, natomiast druga zamiana odbyła się pomiędzy Gminą  i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Mirosławiec. 

1.      Burmistrz Mirosławca działając w imieniu Gminy i Miasta  Mirosławiec przeniósł odpłatnie prawo własności działek gruntu oznaczonych numerami 729/1 i 736/5                  o łącznej pow. 0,0023 ha na rzecz osób fizycznych w zamian za to na rzecz Gminy               i Miasta Mirosławiec zostało przeniesione odpłatnie prawo własności działki oznaczonej nr geodezyjnym 727/2 o pow. 0,0021 ha. Wartość nieruchomości zbywanej przez Gminę i Miasto Mirosławiec wyniosła 687 zł natomiast wartość nieruchomości nabytej wyniosła  4 809 zł.                                                                                                                                                           

2.      29.12.2017 r. dokonana została nieodpłatna zamiana gruntów pomiędzy Gminą                        i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Mirosławiec. Przedmiotem zamiany były poniższe nieruchomości:

a)      Gmina Mirosławiec przekazała na rzecz Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Mirosławiec :

- nieruchomość niezabudowaną   o nr ewidencyjnym 423 o pow. 0,9040 ha położoną w miejscowości Łowicz Wałecki, obręb 0035

- nieruchomość niezabudowaną o nr geodezyjnym 18 o pow. 0,0442 ha, położoną w miejscowości Łowicz Wałecki, obręb 0035

- nieruchomość niezabudowaną o nr geodezyjnym 25 o pow. 0,2300 ha, położoną w miejscowości Sadowo, obręb 0032

- nieruchomość niezabudowaną o nr geodezyjnym 258 o pow. 0,2300 ha,  położoną  w miejscowości Piecnik, obręb 0025

- nieruchomość niezabudowaną  o nr geodezyjnym 428/3 o pow. 1,9027 ha, położoną w miejscowości Hanki, obręb 0030

- nieruchomość niezabudowaną o nr geodezyjnym  428/4o pow. 0,0303 ha, położoną w miejscowości Hanki, obręb 0030,

o łącznej wartości 71 480 zł. 

b)      Nadleśnictwo Mirosławiec przekazało Miastu i Gminie Mirosławiec:

- nieruchomość niezabudowaną o nr geodezyjnym 971 o pow. 0,0018 ha, położoną w Mirosławcu, obręb 0001

- nieruchomość zabudowaną o nr geodezyjnym 8141/31 o pow. 0,0975 ha, położoną w Mirosławcu, obręb 0001

- nieruchomość niezabudowaną o nr geodezyjnym 701 o pow. 0,0946 ha, położoną w Mirosławcu, obręb 0034

- nieruchomość niezabudowaną o nr geodezyjnym 8071/6 o pow. 0,0527 ha, położoną w miejscowości Łowicz Wałecki, obręb 0035,

o łącznej wartości 70 970,17 zł. 

 

D.    Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

 

W 2017 roku gmina uzyskała, z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania, dochody w wysokości 411673,39 zł. Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów przedstawia poniższa tabela.

 
 
 
Lp
Dochody z tytułu
Wysokość dochodów w zł.
1
Sprzedaż gruntów rolnych
139 060,00 zł
2
Sprzedaż działek i lokali mieszkalnych
157 760,35 zł
3
Czynsz dzierżawny
42 164,05 zł
4
Opłata adiacencka
59 913,00 zł
5
Opłaty za użytkowanie wieczyste
12 775,99 zł
 
RAZEM
411 673,39 zł
 

 

E.     Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

 

1)      Zniszczenia mienia komunalnego na skutek klęsk żywiołowych – nie wystąpiły.

2)      Ustanowienia hipotek na nieruchomościach stanowiących własność Gminy                  i Miasta Mirosławiec – nie nastąpiło.

3)       Nie zostały złożone wnioski o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Gminy               i Miasta Mirosławiec.

4)      Nie zostały złożone wnioski o pozbycie się praw własność nieruchomości Gminy   i Miasta Mirosławiec. 

Załączniki

Powiadom znajomego