W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.1.2023.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 13.03.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa budynku remizy OSP oraz budowa wodnego zbiornika p. poż. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piecniku, na działce nr 120/2, w obrębie 0025 Piecnik, gmina Mirosławiec.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

IGN.6733.1.2023.DB
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 13 marca 2023 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000)   oraz art. 50, 53 ust. 1 i 59  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), zawiadamia iż, w dniu 13 marca 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku remizy OSP oraz na budowie wodnego zbiornika przeciwpożarowego wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną w Piecniku, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 120/2 położonej w jednostce ewidencyjnej 321703_5 Mirosławiec – Obszar Wiejski, w obrębie 0025 Piecnik, w gminie Mirosławiec.
Przedmiotowa decyzja została wydana na wniosek Gminy Mirosławiec  z siedzibą w Mirosławcu przy ul. Wolności 37,  78-650 Mirosławiec  reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Piotra Topyła.

Wobec powyższego informuje się, że Stronom niniejszego postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
w dniu 13 marca 2023 r.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec, na tablicy ogłoszeń             w m. Piecnik oraz w BIP UM Mirosławiec w  dniu 13 marca 2023 r. 

Czas       znajdowania       się     obwieszczenia     w     BIP    UM
w   Mirosławcu:  13 marzec 2023   r.    –   27 marzec 2023 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu  13 marca 2023 r.

Załączniki

Powiadom znajomego