W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

IGN.6733.10.2021.DB - Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z 22.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia oraz słupów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach położonych w obrębie Mirosławiec 34, Łowicz Wałecki, Stara Korytnica oraz Krężno.

pieczątka Urzędu Miejskiego w Mirosławcu
IGN.6733.10.2021.DB


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 22 listopada 2021 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Burmistrz Mirosławca na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV oraz słupów Sn-15kV wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 383/1, 332, 354/6, 288/3, 381, 380, 8280, 8186/5, 8188/4, 8279/1, 298/2, 330, 379, 391, 407/2, 333, 337, 700  położonych  w obrębie 0034 Mirosławiec 34, gmina Mirosławiec, na działkach nr 8190/1, 8188/1, 29/6, 264 położonych w obrębie 0035 Łowicz Wałecki, gmina Mirosławiec, na działkach nr 97/1, 95/1, 93, 34/1, 37, 25/4, 33/1, 35, 36, 38, 40/1, 41/1, 44, 42/1, 16/4, 43/1, 16/6 położonych  w obrębie 0090 Stara Korytnica, gmina Kalisz Pomorski oraz  na nr 34, 36/1, 26/3 i 24 położonych  w obrębie 0087 Krężno, gmina Kalisz Pomorski.
Wobec powyższego informuje się, iż zgodnie z art. 10 § 1  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, właścicielom działek, jak również stronom tego  postępowania,  przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania. 

Z aktami sprawy można się zapoznać  w Urzędzie Miejskim  w Mirosławcu, ul. Wolności 37, w pok. nr 9 po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty. Jednak z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną tut. organ informuje, iż rekomendowane jest udostępnianie akt za pośrednictwem systemów informatycznych (np. na adres e-mail, platforma e-PUAP), w zależności od technicznych możliwości zainteresowanego i urzędu. Określenie terminu oraz sposobu udostępnienia akt należy każdorazowo (zarówno w siedzibie, jak i w sposób zdalny) uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie. W terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. 

Podpisano przez Zastępcę Burmistrza
w dniu 22 listopada 2021 r.

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Mirosławiec oraz w BIP UM Mirosławiec  w  dniu 22 listopada 2021 r. 

Czas       znajdowania        się     obwieszczenia    w    BIP    UM
w  Mirosławcu:  od 22 listopada 2021  r.  do 06 grudnia 2021 r.
Podpisano przez Zastępcę Burmistrza w dniu 22 listopada 2021 r.
                                            (podpis)

Sprawę  prowadzi:
Zastępca Burmistrza – Dariusz Bartosik
tel. (67) 259 61 85
pokój nr 9; e-mail: d.bartosik@miroslawiec.pl

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego